Digiqole ad

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา                                            หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” เชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษา                                            หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Social sharing
Digiqole ad

 

มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ (One For Lives Foundation) ในฐานะองค์การสาธารณกุศลที่มีภารกิจในการดูแลคนในสังคม ร่วมกับเว็บไซต์ www.taejai.com องค์กรสนับสนุนการทำความดี ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างอาชีพ และลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” ด้วยการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินได้ ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้

  • มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ เลขที่บัญชี 684-1-06177-8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ที่e-mail : oneforlives@thailife.com หรือ Line : OFL915 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2246 3951/ 0 2246 1460
  • เว็บไซต์ www.taejai.com หรือ เฟซบุ๊กเทใจ www.facebook.com/taejaidotcom ซึ่งผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ในปี 2563 มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรดังกล่าว รวมเป็นเงิน 500,000 บาท โดยในปี 2564 มูลนิธิฯ มีเป้าหมายให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องอีก 1,000,000 บาท ตามพันธกิจการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ขาดแคลน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Facebook Comments

Related post