Digiqole ad

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี รวมพลังผู้นำรุ่นใหม่ เดินหน้าพิชิตภารกิจ ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ยั่งยืน เข้าร่วมอบรม “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566”

 มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี รวมพลังผู้นำรุ่นใหม่ เดินหน้าพิชิตภารกิจ ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ยั่งยืน เข้าร่วมอบรม “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566”
Social sharing
Digiqole ad

มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี รวมพลังผู้นำรุ่นใหม่ เดินหน้าพิชิตภารกิจ ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ยั่งยืน เข้าร่วมอบรม “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566”

กรุงเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ 2566 – มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี นำโดยองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (กลาง – บนสุด) ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เปิดการอบรมออนไลน์ “โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปี 2566” โดยมี นายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 2 จากขวา – แถวบนสุด) ประธานกรรมการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับสูง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรของมูลนิธิฯ ร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ตลอดจนสร้างกำลังใจให้แก่ผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาจากองค์กรภาคเอกชนกว่า 1,100 คน ที่จะทำหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารและครู เพื่อร่วมผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานสู่โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีกว่า 2,800 แห่งทั่วประเทศ

ครั้งนี้ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้จัดเสวนาพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารองค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี และประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ และนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มาร่วมพูดคุย ในหัวข้อ “ผู้นำรุ่นใหม่กับการศึกษาไทยยุคดิจิทัล” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมให้ข้อคิดแก่ School Partner ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาไทยโดยเฉพาะในยุคที่โลกกำลังหมุนอย่างรวดเร็ว รวมถึงบทบาทอันน่าภาคภูมิใจของนิวเจนที่จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์และผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ Best Practice ต่างๆ ขององค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง เพื่อให้ School Partner ได้ศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง ได้แก่
• โครงการ Learning Center ของบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น – จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชื่อมโยงให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมจัดการการศึกษาและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งความรู้อันนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถบูรณาการความรู้ในห้องเรียนให้แก่บริบทของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา ต่อยอดองค์ความรู้ และส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน โดยปัจจุบันมี Learning Center ในทุกภูมิภาคทั่วไทย

• โครงการ OTOP Junior ผู้ประกอบการน้อย ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ – เสริมสร้างทักษะอาชีพทำมาค้าขายให้แก่นักเรียน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดำเนินโครงการในโรงเรียน เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ที่มีคุณภาพและความสามารถต่อไปในอนาคต

• โครงการ “ผอ.กล้าเปลี่ยน ครูกล้าปรับ” ของบมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป – เสริมสร้างทักษะให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครู โดยจัดการอบรมจากสถาบันโค้ชชั้นนำของประเทศให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสามารถนำความรู้และทักษะไปปรับใช้ในการบริหาร และจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ นักเรียน

ยิ่งไปกว่านั้น ยังได้จัดอบรมโดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง เพื่อเสริมแกร่งผู้นำรุ่นใหม่อย่างรอบด้าน ทั้งหลักสูตร “Can Do Attitude: ใช้แนวทาง “Facilitator” ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย” โดยดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี สร้างทัศนคติเชิงบวกและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ตนเอง นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร “บุคลิกภาพของผู้นำรุ่นใหม่กับการทำงานในยุคดิจิทัล” โดย “ครูน้ำฝน ภักดี ประธานบริหาร โรงเรียนสอนบุคลิกภาพ Pro Ac by Kru Fon ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งเรื่องเทคนิคการเข้าสังคม ทักษะการสื่อสาร มารยาทการประชุมออนไลน์ และในโอกาสนี้ ยังเปิดโอกาสให้ตัวแทน School Partner รุ่นพี่ มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้แก่ School Partner รุ่นน้องในการวางแผนงานปฏิบัติภารกิจของผู้นำรุ่นใหม่ในโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดีให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้ที่ connexted.org

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #CONNEXTEDfoundation
เว็บไซต์: http://connexted.org
FB: CONNEXT ED

 

Facebook Comments

Related post