Digiqole ad

“มูลนิธิพระราหู”โดยดร.หิมาลัย-พล.ต.ท.ไตรรงค์ ส่งตัวแทนรับซื้อข้าวสาร 10 ตัน จากเกษตรกรเพื่อไปนำช่วยเหลือ ปชช.ผู้ยากไร้และเดือดร้อนจากภัยพิบัติ!!

 “มูลนิธิพระราหู”โดยดร.หิมาลัย-พล.ต.ท.ไตรรงค์ ส่งตัวแทนรับซื้อข้าวสาร 10 ตัน จากเกษตรกรเพื่อไปนำช่วยเหลือ ปชช.ผู้ยากไร้และเดือดร้อนจากภัยพิบัติ!!
Social sharing
Digiqole ad

“มูลนิธิพระราหู”โดยดร.หิมาลัย-พล.ต.ท.ไตรรงค์ ส่งตัวแทนรับซื้อข้าวสาร 10 ตัน จากเกษตรกรเพื่อไปนำช่วยเหลือ ปชช.ผู้ยากไร้และเดือดร้อนจากภัยพิบัติ!!

ในห้วงระหว่างวันที่ 10 – 14 ธ.ค. 65 มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯและพล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี(ผบช.กมค.)ได้มอบหมายให้ตัวแทนของมูลนิธิพระราหู ออกจัดหารับซื้อข้าวสารจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต่างๆจำนวน 5 อำเภอ 5 จังหวัด ดังนี้

ในพื้นที่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ในพื้นที่ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
ในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ในพื้นที่ อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
ในพื้นที่ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่กลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาในพื้นที่ดังกล่าว

จากการออกรับซื้อข้าวสารในครั้งนี้ได้ข้าวสาร เป็นจำนวนทั้งหมด 2,000 ถุง (ถุงละ 5 กก.) ซึ่งเป็นข้าวสารน้ำหนักรวม 10 ตัน (10,000 กก.) และจะได้จัดส่งให้กับมูลนิธิพระราหู เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนประชาชนผู้ยากไร้ในการดำรงชีพ ตาม“โครงการ ใจถึงใจ ปันน้ำใจ”สืบต่อไป !!

 

 

 

 

Facebook Comments

Related post