Digiqole ad

“มูลนิธิพระดาบส” ครบรอบ 47 ปี ทีโอเอ ร่วมส่งเสริม สร้างอาชีพ ‘ช่างทาสี’ ให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบส

 “มูลนิธิพระดาบส” ครบรอบ 47 ปี ทีโอเอ ร่วมส่งเสริม สร้างอาชีพ ‘ช่างทาสี’ ให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบส
Social sharing
Digiqole ad

ตามที่ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำตลาดสี และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนานวัตกรรมสีและวัสดุเคลือบผิวครบวงจร ได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาเยาวชนไทยในการมอบโอกาสทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ ร่วมกับ ‘มูลนิธิพระดาบส’ จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน “หลักสูตรวิชาชีพช่างทาสีและวัสดุเคลือบผิว” มาตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพช่างทาสีให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบส ได้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างอาชีพ มีรายได้  พร้อมชี้ให้เห็นถึงช่องทาง โอกาสที่จะสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็น “เถ้าแก่หรือเจ้าของธุรกิจ” รุ่นใหม่ได้

โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี ของมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียน   พระดาบส ที่ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ได้ศึกษาวิชาชีพงานช่าง นำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอน 8 หลักสูตร และโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดสอน 4 หลักสูตร

โดยเปิดสอนเพื่อสร้างอาชีพด้านงานช่างเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นช่างรถยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม แต่ก็ยังมีหลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง หลักสูตรวิชาชีพเคหบริบาล หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือนอีกด้วย นอกจากจะสอนเรื่องวิชาชีพแล้วยังมีการสอนเรื่องจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้วย

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีบวงสรวง “พระสุรุจิดาบส” และพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมทั้งมอบเสื้อปฏิบัติการช่างให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่ 46 โดยมี คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการบริษัทฯ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พลอากาศโท สุรพล อิ่มแสง กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิพระดาบส แพทย์หญิง กรรณิการ์ ตันประเสริฐ กรรมการมูลนิธิพระดาบส นายนคร ศิลปอาชา กรรมการมูลนิธิพระดาบส นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส พลอากาศตรีหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง กรรมการจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบส และศิษย์พระดาบสร่วมพิธี ณ มูลนิธิพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

Facebook Comments

Related post