Digiqole ad

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบของขวัญวันเด็ก 1.8 แสนชิ้น แด่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบของขวัญวันเด็ก 1.8 แสนชิ้น แด่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
Social sharing
Digiqole ad

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบของขวัญวันเด็ก 1.8 แสนชิ้น แด่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อมอบให้กับเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

วานนี้ (วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.) นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหารมูลนิธิฯ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อมอบของขวัญวันเด็ก ประกอบด้วย สมุด ดินสอ ดินสอสี และไม้บรรทัด จำนวน 180,000 ชิ้น นำไปแจกจ่ายแก่เด็กและเยาวชน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

โดยในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดมอบชุดของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย โดยมีผู้แทนโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ รวมทั้งจัดให้มีการส่งชุดของขวัญวันเด็กของมูลนิธิฯ เพื่อมอบให้กับเยาวชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

โครงการมอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการเป็นประจำต่อเนื่องมาเป็นเวลา 64 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและร่วมส่งเสริมให้เด็กไทย “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต โดยในปี 2566 นี้ มูลนิธิฯ ได้มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่เด็กนักเรียน เยาวชนในโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมจำนวน 2,700,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท

ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมการช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

#มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

 

Facebook Comments

Related post