Digiqole ad

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เปิดตัว หนังสือสัจธรรมชีวิต คู่มือเตรียมความพร้อม กายใจ ก่อนและหลัง ลมหายใจสุดท้าย

 มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เปิดตัว หนังสือสัจธรรมชีวิต คู่มือเตรียมความพร้อม กายใจ ก่อนและหลัง ลมหายใจสุดท้าย
Social sharing
Digiqole ad

3 ธ.ค.2564 ศาตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ศาตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “หนังสือสัจธรรมชีวิต” ซึ่งเกิดจากความริเริ่มของ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กับฝ่ายสงฆ์ โดยได้รับพระเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ให้คติธรรม สัจธรรมชีวิต เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน รวมถึงแพทย์และบุคลากรสาธาณสุข ได้เข้าใจพิธีการทางศาสนาสำหรับผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตหรือเสียชีวิตแล้ว และมีเนื้อหาที่เป็นหลักสูตรวิชาทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อให้เข้าใจหลักวิทยาศาสตร์ในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในระยะสุดท้ายและเมื่อเสียชีวิตแล้ว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ญาติพี่น้องและมิตรสหายของผู้ป่วยและผู้วายชนม์

หนังสือสัจธรรมชีวิต เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการตู้สะพานบุญ เพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งมีการเปิดตัวโครงการตู้สะพานบุญ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 มีจำนวนโรงพยาบาลที่รับมอบตู้สะพานบุญทั้งสิ้น 98 แห่ง ซึ่งในวันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระวันรัต ดำริแนะนำให้มีหนังสือสัจธรรม ที่เป็นคู่มือแนะนำเตรียมพร้อม กายใจ และครอบครัว ก่อนและหลัง ลมหายใจสุดท้าย จึงได้เริ่มมีการดำเนินการรวบรวมข้อมูมาตั้งแต่ ปี 2561 จนเสร็จสมบูรณ์ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ โครงการตู้สะพานบุญได้รับมอบอีก 2 ครั้งคือ เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 32 โรงพยาบาล และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 อีก 98 โรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น 228 โรงพยาบาล

หนังสือ “สัจธรรมชีวิต” นับเป็น “ความจริงของชีวิต” ที่ว่า “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” ไม่มีใครหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้ได้ ทำให้ทุกคนต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นคู่มือการเดินทางถึงปลายทางของชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างงดงาม นอกจากจะสนับสนุนการบริจาคอวัยวะตนซึ่งเป็นมหาทานครั้งสุดท้าย และเตรียมความพร้อมทางกฎหมายให้เกิดความสงบสุขในครอบครัวหลังจากไปแล้ว ยังทำให้ผู้อ่านเกิดความสงบจิตใจในช่วงบั้นปลายของชีวิตในที่สุด ซึ่งภายในเล่ม ได้รับการออกแบบรูปเล่มในโทนสีพาสเทล จัดพิมพ์อย่างสวยงามน่าอ่าน จำนวน 148 หน้าสี่สี โดยเนื้อหาประกอบด้วย ภาค 1 เมื่อเข้าใกล้วาระสุดท้าย ภาค 2 กฎหมายเกี่ยวกับความตาย (ก่อนเสียชีวิต) ภาค 3 พิธีศพ ภาค 4 กฎหมายเกี่ยวกับความตาย (หลังเสียชีวิต) และภาคผนวก เกี่ยวกับ ความตายในพระพุทธศาสนา บทความทั้งหมดในหนังสือสัจธรรมชีวิต ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประพันธ์ ทั้งสงฆ์ ฆราวาส ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนและหลัง ลมหายใจสุดท้าย เช่น ชีวามิตร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดทำหนังสือสัจธรรมชีวิต ยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯในการดำเนินงานด้านสาธารณประโยชน์ โดยส่วนที่สำคัญ คือการดูแลชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจทางการแพทย์ ที่เชื่อมกับสังคม และการบูรณาการนี้ เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ในหลักสูตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ การออกหน่วยแพทย์อาสา ช่วยเหลือผู้ป่วย และช่วยภัยพิบัติ รวมไปถึงโครงการโรงพยาบาลคุณธรรม โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลน หลักสูตรพระคิลานเวช เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ร่วมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตู้สะพานบุญเพื่อวาระสุดท้าย

ทั้งนี้ หนังสือสัจธรรมชีวิต จะจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับ ผู้สูงอายุ ศูนย์มะเร็ง ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย หน่วยราชการและวัด เป็นต้น จำนวนรวม สำหรับการจัดพิมพ์ครั้งที่ 1 คือ 15,000 เล่ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้ที่สนใจเนื้อหาของหนังสือสัจธรรมชีวิตสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://www.ggm.or.th หรือ ถ้าต้องการหนังสือหรือร่วมบริจาคสนับสนุนจัดพิมพ์เพิ่มเติม สามารถบริจาค(ลดหย่อนภาษี 1 เท่า) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1. การรับบริจาคผ่าน e-donation โดยใช้ application scan QR code (ตามภาพที่ 1) โดยจะสามารถออกใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษีตามกฎหมายได้เองโดยอัตโนมัติ
2. โอนเงินทางบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าเรือสาธุประดิษฐ์ เลขที่บัญชี 0988539732 ชื่อบัญชีโครงการหนังสือสัจธรรมชีวิต โดยถ้าท่านต้องการใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาส่งหลักฐานโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ผู้รับ ทาง google form หรือ scan QR code (ภาพที่ 2) ด้านล่าง
หมายเหตุ : ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ inbox facebook page : มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (QR code (ภาพที่ 3 ) หรือ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0620011554

Facebook Comments

Related post