Digiqole ad

มูลนิธิจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมการกุศลระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการสัตวแพทย์

 มูลนิธิจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมการกุศลระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการสัตวแพทย์
Social sharing
Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศชาติ และทรงตั้งพระทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นรูปธรรม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ที่จะยุติการเสียชีวิตผู้คนจากโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในภูมิภาคเอเชีย และโปรดให้ดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขของประชาชนทั้งในประเทศและระดับนานาชาติในอนาคตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง องค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ององค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” มาอย่างต่อเนื่อง และได้เสด็จไปทรงงานด้วยพระองค์เอง ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านวิสัญญีทางสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ และบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางไปปฏิบัติงานยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในนามหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ออกหน่วยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่  เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งอย่างครบวงจร อาทิ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)และประชาชน

ตลอดจนการผ่าตัดทำหมันสัตว์ ภายในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานในพื้นที่ห่างไกลมากขึ้น และขณะนี้มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่ดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิจุฬาภรณ์  มูลนิธิในพระดำริของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัค รราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์นานัปการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างกุศลในครั้งนี้ โดยบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดผีพระหัตถ์ “คุณไหมทอง” สุนัขทรงเลี้ยง ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นที่ระลึก ซึ่งผลิตเป็น 2 แบบ คือ เสื้อยืดคอกลมมี 3 สี ได้แก่ สีขาว สีฟ้า     สีเทา มูลค่า 250 บาท และเสื้อโปโลมี 4 ลวดลาย ได้แก่           ลายใบไม้ส้ม ลายข้าวหลามตัด ลายเรียบสีฟ้า ลายคุณไหมทอง มูลค่า 650 บาท

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดพระกรณียกิจได้ในรายการพิเศษ “ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า” ออกอากาศวัน     พุธที่ 28 กันยายน ศกนี้ เวลา 20.30 – 21.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) และร่วมบริจาคด้วยเงินสด  หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่บัญชี      468-116003-1 ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อโครงการ                 “ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า” แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ อีเมล saowarin@cri.or.th  หรือ ที่โทรสาร 0-2553-8527 เพื่อรับใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และรับเสื้อเป็นที่ระลึก ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก : ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า หรือ มูลนิธิจุฬาภรณ์ โทร. 0-2553-8555

Facebook Comments

Related post