Digiqole ad

มูลนิธิกล้าธรรม ชวนร่วมบุญ 4 โครงการอภิมหากุศลครั้งหนึ่งในชีวิต

 มูลนิธิกล้าธรรม ชวนร่วมบุญ 4 โครงการอภิมหากุศลครั้งหนึ่งในชีวิต
Social sharing
Digiqole ad

มูลนิธิกล้าธรรม ในความเมตตาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล และพระครูอุดมโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธาอินเดีย ประธานมูลนิธิกล้าธรรม ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 4 โครงการบุญใหญ่ได้แก่

1. โครงการทำบุญวันละบาท :เพียงวันละบาทจากคุณคือ กองทุนภัตตาหารพระเณรตลอดปี

โครงการทำบุญวันละบาท เปรียบเหมือนท่านได้ใส่บาตรถวายภัตตาหารพระเณรทุกวัน ท่านสามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญทำบุญวันละบาทได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญของชีวิต หรือ วาระพิเศษของครอบครัว เช่น วันคล้ายวันเกิด / วันเกิดของสมาชิกใหม่ในครอบครัว / วันครอบรอบแต่งงาน ฯลฯ เลือกเป็นเจ้าภาพกองทุนวันละบาทได้ตามความประสงค์

รายเดือนๆ ละ 30 บาท  II  รายปีๆ ละ 365 บาท

ปีพุทธศักราช 2566 มูลนิธิกล้าธรรมตั้งเป้าหมาย 1 ปี :  1,000 กอง : 365,000 บาท

มูลนิธิกล้าธรรม จะนำยอดปัจจัยสะสมตลอดทั้งปี ถวายเป็นกองทุนภัตตาหารเพลงพระสงฆ์สามเณรที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีละ 1 ครั้ง ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 083-8-92289-9

ชื่อบัญชี มูลนิธิกล้าธรรม เพื่อโครงการทำบุญวันละบาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ID Line : narong935  โทร.080-9989-639 / 062-463-9559

ติดตามความคืบหน้าโครงการได้ทาง www.มูลนิธิกล้าธรรม.com

2.โครงการถวายผ้าไตรจีวร 2 แผ่นดิน : ไทยอินเดีย

หลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิกล้าธรรม จัดโครงการถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์สามเณร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญภาคใต้ เป็นประจำทุกปี และให้การสนับสนุนกุลบุตรผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ต้องการบวชเณรหรือบวชพระ ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย โดยผู้รับการถวายผ้าไตรจะนำผ้าไตรไปเข้ารับการบรรพชา ณ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย สถานที่ตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เปรียบดั่งว่าแม้ท่านจะไม่ได้บวชด้วยตนเอง แต่ท่านได้น้อมถวายผ้าไตรบวชแก่ท่าน จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์สามเณร สามารถถวายได้ตลอดทั้งปี 

ร่วมเป็นเจ้าภาพกองบุญผ้าไตรจีวร กองบุญละ 99 บาท โดยในปีพุทธศักราช 2565-2566 นี้ ทางมูลนิธิกล้าธรรมมีโครงการถวายผ้าไตรจีวร 1,000 ชุด

ด้วยอานิสงส์การถวายผ้าไตรขอท่านจงเป็นผู้มีอาภรณ์งดงามสุขใจเบิกบานทุกขณะจิตมีจิตใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นความยากจนหม่นหมองอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่เกิดภพชาติใดขอเป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผุดผ่องแจ่มใส

ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 115-420082-6 ชื่อบัญชี มูลนิธิกล้าธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ID Line : narong935  โทร.080-9989-639 / 062-463-9559

ติดตามความคืบหน้าโครงการได้ทาง www.มูลนิธิกล้าธรรม.com

3.โครงการถวายข้าวสาร 3 แผ่นดิน : ไทย II อินเดียเนปาล II ศรีลังกา
ข้าวสารขาวๆ คนละถุงจากท่านกลายเป็นข้าวสารนับล้านเมล็ดที่อุปถัมภ์ศาสนทายาทมารุ่นแล้วรุ่นเล่า

มูลนิธิกล้าธรรม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายข้าวสารแด่พระสงฆ์สามเณร ไม่ว่าจะนำข้าวสารมามอบให้ทางมูลนิธิฯ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพถวายตามจำนวนที่ท่านประสงค์ เป็นเจ้าภาพได้ตลอดทั้งปี ในทุกวาระโอกาส เช่น วันอายุวัฒนมงคล วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ โดยทางมูลนิธิกล้าธรรม จะนำถวายในโครงการหรือวาระต่างๆ ทั้งในประเทศไทย อินเดียเนปาล ศรีลังกา 

ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายข้าวสารนี้ จงบังเกิดเป็นความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้ การงานราบรื่น การเงินคล่องตัว  มีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุนตลอดไป

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายข้าวสาร ถุงละ 99 บาท II ตันละ 1,199 บาท

โอนปัจจัยร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 115-420082-6 ชื่อบัญชี มูลนิธิกล้าธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ID Line : narong935  โทร.080-9989-639 / 062-463-9559

ติดตามความคืบหน้าโครงการได้ทาง www.มูลนิธิกล้าธรรม.com

4.โครงการถวายทุนอุปถัมภ์พระนักศึกษาสามเณรนักเรียน

สร้างคนให้ปราดเปรื่องทางธรรม คือ การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

การให้โอกาสทางการศึกษา เป็นการสร้างคนที่ได้กุศลใหญ่ เพราะการศึกษาคือรากฐานของชีวิต ในปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ตั้งใจที่จะบวชเรียนตั้งแต่เด็กจนตลอดชีวิต ด้วยเล็งเห็นว่า แม้จะเป็นพระสงฆ์สามเณร ก็มีโอกาสได้รับการศึกษาทัดเทียมกับคนทั่วไป แต่ในขณะเดียวกันยังได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเข้มข้น นับว่าเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาที่ควรให้การสนับสนุน

มูลนิธิกล้าธรรม ขอเชิญชวนท่านให้การอุปถัมภ์แก่พระนักศึกษาสามเณรนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  ไม่ว่าจะกำลังศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ซึ่งในขณะนี้ทางมูลนิธิล้าธรรมมีพระนักศึกษาสามเณรนักเรียน ที่กำลังศึกษาและรอรับการอุปถัมภ์อยู่แล้ว โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์และรูปแบบที่ต้องการอุปถัมภ์ได้ที่ พระครูอุดมโพธิวิเทศ ประธานมูลนิธิกล้าธรรม ID Line : narong935  และติดตามความคืบหน้าโครงการได้ทาง www.มูลนิธิกล้าธรรม.com

 

Facebook Comments

Related post