Digiqole ad

มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนรถวีลแชร์เนื่องใน “วันคนพิการสากล”

 มูลนิธิกรุงศรีสนับสนุนรถวีลแชร์เนื่องใน “วันคนพิการสากล”
Social sharing
Digiqole ad

นายพูนสิทธิ์  ว่องธวัชชัย (ซ้าย) ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิกรุงศรี มอบรถวีลแชร์สำหรับเยาวชนผู้พิการ เนื่องใน “วันคนพิการสากล” โดยมีนายศุภชีพ ดิษเทศ (ขวา) ประธานมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่เยาวชนผู้พิการที่อยู่ในวัยเรียนให้ได้รับประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น การสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนถึงความช่วยเหลือภาคสังคมและประชาชนในทุกมิติ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของกรุงศรี งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

Facebook Comments

Related post