Digiqole ad

“มีแล้วแบ่งปัน”พม.ในพื้นที่เมืองสองแควไม่ทอดทิ้งผู้เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 มอบสมุนไพรไทย พืชสวนครัว ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และช่วยฝึกอาชีพ

 “มีแล้วแบ่งปัน”พม.ในพื้นที่เมืองสองแควไม่ทอดทิ้งผู้เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 มอบสมุนไพรไทย พืชสวนครัว ถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และช่วยฝึกอาชีพ
Advertisement

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นำผลผลิตสมุนไพรไทย ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และมะนาว ตลอดจนพืชผักสวนครัว และฝึกทักษะอาชีพให้สมาชิกบ้านน้อยในนิคม โดยการเพาะถั่วงอก สนับสนุนโรงพยาบาลสนามประกอบอาหารดูแลผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตลอดจนส่งมอบถุงยังชีพ “มีแล้วแบ่งปัน จังหวัดพิษณุโลก” และหน้ากากอนามัยให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบางระกำอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า นิคมสร้างตนเองบางระกำ มิใช่มีภารกิจในการจัดทำทะเบียนที่ดินและออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรสมาชิกนิคมฯ เท่านั้น แต่นิคมฯ ต้องส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของสมาชิกนิคมฯ ให้อยู่ดีมีสุขอีกด้วย ทั้งนี้ ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ในฐานะที่นิคมฯ บางระกำ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ถือเป็นตัวแทน พม. ที่อยู่ใกล้ชิดพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น ปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนในพื้นที่ ถือเป็นอีกภารกิจที่ พม. ต้องตื่นตัวดูแลทุกคนทุกช่วงวัยอย่างเต็มความสามารถ นิคมฯ ซึ่งมีพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก จึงปลูกพืชสมุนไพรไทยให้การสนับสนุนให้กับโรงครัว โรงพยาบาลสนาม และจุดพักคอยสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ประกอบการรักษาสูตรตำรับยาไทย สมุนไพรไทย บรรเทาภาวะความเจ็บป่วยให้กับผู้ป่วยโควิด-19

ในช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา นิคมฯ บางระกำ ได้ให้การสนับสนุนสมุนไพรไทย ได้แก่ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด และ มะนาว กว่า 300 กก. ให้แก่ โรงครัวฯ โรงพยาบาลสนาม และจุดพักคอยฯ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนส่งมอบถุงยังชีพ “มีแล้วแบ่งปัน จังหวัดพิษณุโลก” ให้แก่กลุ่มเปราะบาง 55 ครัวเรือน และยังมีการส่งมอบถั่วงอก 15 กก. ให้แก่โรงพยาบาลนำไปประกอบอาหารส่งให้โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ สำหรับวันนี้ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้นำตะไคร้กว่า 30 กก. ส่งมอบให้ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะทำงาน นำไปใช้เป็นวัตถุดิบปรุงสูตรน้ำสมุนไพรดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่จุดพักคอยต่างๆ โดยผู้ให้บริการต้มน้ำสมุนไพรดังกล่าวเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรุงสูตรน้ำสมุนไพรจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรมาให้บริการ

สุดท้ายนี้ ผู้ปกครองนิคม กล่าวว่า “ถึงแม้นิคมสร้างตนเองบางระกำ จะเป็นเพียงหน่วยงานเล็ก ๆ แต่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ด้วยความเข้มแข็งตามกำลังความสามารถอย่างเต็มที่ต่อไป”

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/DbFNE

Related post