Digiqole ad

มีธง

 มีธง
Social sharing
Digiqole ad

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในเวลานี้ ล้วนมาจากคำว่า “ไม่เชื่อถือ” และ “เสื่อมศรัทธา” ทั้งสิ้น

นับตั้งแต่การทำรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 กับคำพูดที่สวยหรูว่าเข้ามาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนั้น มีอะไรบ้างที่เกิดผลจริงเป็นรูปธรรม

ที่บอกว่ามาเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ถามว่าวันนี้สภาพเป็นอย่างไร สิ่งที่เห็นคือความแบ่งแยกแตกขั้วยังคงมีอยู่อย่างรุนแรง

เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้เข้ามาสร้างความปรองดอง แต่เข้ามาเลือกข้างสนับสนุนฝ่ายหนึ่ง และใช้อำนาจ คสช. อำนาจการเมือง อำนาจบริหาร ทำลายล้างการเมืองที่เห็นต่างกับพล.อ.ประยุทธ์ อยู่ตลอดเวลา

ที่น่าเศร้าใจก็คือ เป็นความต้องการทำลายล้างขั้วการเมือง เพื่อที่จะอยู่ต่อ เพื่อที่จะสืบทอดอำนาจไม่จบไม่สิ้น

ในขณะที่อ้างว่าจะเข้ามาปฏิรูปการเมือง แต่สิ่งที่เห็นคือ การเกิดขึ้นของพรรคการเมืองที่ดูดเอานักการเมืองเก่า นักการเมืองที่มีปัญหา นักการเมืองที่มีภาพลักษณ์เป็นที่ “ยี้”ของประชาชน เข้ามาร่วมอยู่ในขั้วพรรคการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาล

เพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังคงได้เป็นนายกฯต่อไป โดยที่ไม่ต้องลงเลือกตั้ง

แค่อาศัยนักการเมืองที่ยอมศิโรราบ นักการเมืองไม่ให้ความสำคัญกับการตระบัดสัตย์การผิดคำพูดกับประชาชน ร่วมกับการเขียนรัฐธรรมนูญให้ 250 ส.ว.ที่ตั้งขึ้นมาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม เข้ามาร่วมโหวตให้เป็นายกฯ

มีการกล่าวอ้างว่าจะเข้ามาจัดการกับปัญหาทุจริต คอรัปชั่น แต่วันนี้ผลงานกลับมองไม่เห็น สิ่งที่เห็นคือความอื้อฉาวของคดีต่างๆจากบรรดาบุคคลที่อยู่รอบตัวของพล.อ.ประยุทธ์ นั่นเอง ซึ่งทุกคดีมีแต่ความล่าช้า โดยที่ไม่มีการจัดการเด็ดขาด เหมือนกับกลุ่มคนที่เห็นต่าง ที่มีการฉวยโอกาสใช้อำนาจสั่งย้าย สั่งเด้ง สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างรวดเร็ว

จึงไม่แปลกที่วันนี้กระแสของการจับมือกันของกลุ่มต่างๆที่จะออกมาขับไล่คนชื่อ “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ให้ออกไปจากตำแหน่ง ออกไปจากอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง จึงได้เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ

การใช้การสลายการชุมนุม ใช้การจับกุมด้วยสารพัดข้อหาภายใต้คำกล่าวหาว่า มีการประทำผิดกฎหมายนั้น วันนี้ได้ทำให้กระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา ระบบยุติธรรม องค์กรอิสระ ล้วนกลายเป็นประเด็นที่สังคม เกิดความสงสัย คลางแคลใจในการทำหน้าที่

คำว่า “สองมาตรฐาน” และคำว่า “มีธง” กำลังดังกระหึ่ม

และกลายเป็นพลังให้กระแสไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ ดังมากขึ้นเรื่อยๆ

ภูวนารถ ณ สงขลา

Facebook Comments

Related post