Digiqole ad

“มิวสเปซ” เดินหน้ายืนยันให้ความร่วมมือกับกสทช. ในการนำวงโคจรดาวเทียมของประเทศมาใช้งานโดยเร็ว

 “มิวสเปซ” เดินหน้ายืนยันให้ความร่วมมือกับกสทช. ในการนำวงโคจรดาวเทียมของประเทศมาใช้งานโดยเร็ว
Social sharing
Digiqole ad

จากประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีมติเห็นชอบยกเลิกการประมูลการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) บริษัทมิวสเปซแอนด์แอดวานซ์เทคโนโลยีจำกัด (มิวสเปซ)ยังยืนยันให้ความร่วมมือกับกสทช. ในกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องกับวงโคจรดาวเทียมของไทยในอนาคตนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการดาวเทียมทางเลือกและผลิตดาวเทียมของตนเองในฐานะผู้ได้รับอนุญาติให้บริการด้านดาวเทียมภายในประเทศ

นายศมาธร เทียนกิ่งแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของมิวสเปซกล่าวว่า “มิวสเปซมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับกสทช. ในกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงโคจรดาวเทียมในอนาคตโดยเราเล็งเห็นว่าวงโคจรดาวเทียมเป็นทรัพยากรของชาติมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและต้องมีการรักษาสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมเพื่อป้องกันการยกเลิกสิทธิเข้าใช้วงโคจรจึงขอสนับสนุนให้มีการใช้งานวงโคจรดาวเทียมอย่างเร็วเพื่อช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ”

ทั้งนี้มิวสเปซกำลังดำเนินการสร้างดาวเทียมของตนเองโดยจะพัฒนาและสร้างดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Earth Orbit: LEO) ซึ่งคาดว่าจะสร้างเสร็จและทำการทดสอบยิงขึ้นสู่ชั้นอวกาศได้ภายในต้นปี 2565 โดยดาวเทียมดวงนี้ได้พัฒนาและผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ภายในโรงงานของมิวสเปซซึ่งเป็นโรงงานผลิตดาวเทียมแห่งแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกทั้งยังมีเครื่องจักรที่มีศักยภาพสูงในการออกแบบและผลิตดาวเทียมภายในประเทศซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่การผลิตและให้บริการดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า (Geostationary Orbit: GEO) ได้เช่นเดียวกัน

มิวสเปซยังได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในการดำเนินการผลิตดาวเทียมและชิ้นส่วนอวกาศภายในประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงประเภทกิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยานหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับอากาศอีกด้วย

นอกจากจะดำเนินการพัฒนาและผลิตดาวเทียมด้วยตนเองแล้วมิวสเปซยังเตรียมแผนให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียมโดยดาวเทียมต่างชาติ (GEO) และการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) ด้วยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้การที่มิวสเปซพัฒนาและผลิตดาวเทียมจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศอาทิเพิ่มความรู้ความสามารถของแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพิ่มอัตราการจ้างงานและยกระดับรายได้ของแรงงานที่มีทักษะสูงสร้างอุตสาหกรรมด้านดาวเทียมและอวกาศในประเทศพร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการส่งออกชิ้นส่วนดาวเทียมและอวกาศเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก

 เกี่ยวกับมิวสเปซ

มิวสเปซคือผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านการบินและอวกาศอีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริษัทฯก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2560 โดยนายวรายุทธเย็นบำรุงวิสัยทัศน์ของบริษัทฯคือการปูทางสำหรับคนรุ่นต่อไปเพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวอวกาศสำนักงานและโรงงานของมิวสเปซตั้งอยู่ในกรุงเทพฯด้วยจำนวนพนักงาน 100 คนซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตทางด้านการวิจัยและพัฒนาเป้าหมายของมิวสเปซคือการทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านการบินและอวกาศชั้นนำของโลกและให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนอกจากนี้มิวสเปซได้ออกแบบพัฒนาและผลิตชิ้นส่วนของเทคโนโลยีทั้งหมดภายในโรงงานของตนเองเพื่อให้มั่นใจว่าสายการผลิตมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบริษัทฯยังได้เข้าร่วมการทดสอบปล่อยสัมภาระขึ้นสู่อวกาศหลายครั้งด้วยกันโดยได้ดำเนินการสร้างและมีแผนทดสอบการปล่อยดาวเทียมสู่อวกาศภายในต้นปีพ.ศ. 2565 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.muspacecorp.com

 

Facebook Comments

Related post