Digiqole ad

‘มิชลิน’ ผนึก ‘โททาลเอนเนอร์ยีส์’ สนับสนุนงบประมาณ นำหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

 ‘มิชลิน’ ผนึก ‘โททาลเอนเนอร์ยีส์’ สนับสนุนงบประมาณ นำหลักสูตรการศึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน
Social sharing
Digiqole ad

มุ่งพัฒนาทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในกลุ่มเยาวชนอายุ 10-18 ปี เพื่อการสัญจรที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน

มิชลิน ผู้นำระดับโลกด้านยางรถยนต์และการสัญจรอย่างยั่งยืน ได้ผสานพันธมิตรกับ โททาลเอนเนอร์ยีส์ กลุ่มพลังงานชั้นนำระดับโลก สนับสนุนงบประมาณในการนำ VIA Road Safety Education Programme หลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนผ่านการเรียนรู้แบบผสมผสานแนวใหม่ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนอายุ 10-18 ปี ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มาใช้ในโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกรุงเทพมหานครรวม 50 แห่ง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า หลักสูตร VIA จะถูกนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาในแต่ละโรงเรียนเป้าหมายตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินโครงการนำร่อง ณ โรงเรียน 5 แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนจะขยายผลต่อเนื่องไปยังโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 36 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอีก 9 แห่ง โดยหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะด้านความปลอดภัยอย่างรอบด้านให้กับเยาวชน

VIA Road Safety Education Program เป็นหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนผ่านการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ ทั้งจากการปฏิบัติจริงและการจำลองสถานการณ์ โดยมีการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลร่วมด้วย เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 10-18 ปี สามารถคิดวิเคราะห์ ประเมินและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนได้ด้วยตนเอง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมีวินัยเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการนำไปปรับใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในประเทศต่างๆ  โดยประสบความสำเร็จมาแล้วในประเทศฝรั่งเศส แคเมอรูน และอินเดีย  สำหรับประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำหลักสูตรนี้มาใช้

มานูเอล มอนตานา (Manuel Montana) ประธานกลุ่มมิชลิน ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและออสเตรเลีย กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี มิชลินได้ให้ความสำคัญและริเริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะลดอุบัติเหตุและสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทย การสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำหลักสูตร VIA มาปรับใช้ในสถานศึกษาของไทยครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นดังกล่าว โดยมุ่งสร้างผู้ใช้รถใช้ถนนรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบให้กับสังคมไทย

ปาสกาล ลารอช (Pascal Laroche) ประธานกลุ่มบริษัท โททาลเอนเนอร์ยีส์ ประเทศไทย และผู้จัดการใหญ่ บริษัท โททาลเอนเนอร์ยีส์ อีพี ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “เรามั่นใจในประสิทธิภาพของหลักสูตร VIA ว่าจะช่วยเสริมทักษะให้เยาวชนไทยใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยสามารถประเมินและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนได้ และหวังว่าในอนาคตจะสามารถต่อยอดขยายผลนำหลักสูตรนี้ไปใช้ในโรงเรียนจำนวนมากขึ้นภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลกพบว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนในหลายประเทศทั่วโลกปีละประมาณ 1.35 ล้านคน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก และสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในเอเชียและภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ข้อมูลการบูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่าอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยประจำปี 2563 อยู่ที่ราว 18,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชนเกือบ 3 พันราย คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านบาท

Facebook Comments

Related post