Digiqole ad

มาเติมคำในช่องว่างกัน การศึกษาที่ดี คือการศึกษาที่…นั่นสิ การศึกษาที่ดีกับทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองควรเป็นแบบไหนนะ

 มาเติมคำในช่องว่างกัน การศึกษาที่ดี คือการศึกษาที่…นั่นสิ การศึกษาที่ดีกับทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองควรเป็นแบบไหนนะ
Social sharing
Digiqole ad
มาเติมคำในช่องว่างกัน การศึกษาที่ดี คือการศึกษาที่…..
นั่นสิ การศึกษาที่ดีกับทั้งนักเรียน ครู และผู้ปกครองควรเป็นแบบไหนนะ 😯
.
👶🏻👩‍🏫เนื่องในโอกาส #วันเด็กแห่งชาติ และ #วันครู ที่ใกล้มาถึง ชวนดูกลอน “เรียนเอ๋ยเรียนดี” บอกเล่านโยบายเพื่อการปฏิวัติโครงสร้างการศึกษา จาก “ชุดนโยบายการศึกษาก้าวหน้า” ของพรรคก้าวไกลที่จะพาประเทศไทยก้าวหน้า โดยไม่ต้องรอให้เด็กทำหน้าที่ครบ 10 ข้อ และครูไม่ต้องเสียสละทำงานเกินหน้าที่อีกต่อไป
.
📙และถ้าอยากอยากลองบรรยากาศการเรียนรู้แบบก้าวหน้าก็เตรียมพบกับ #วันเสาร์เรามาลอง โครงการที่นำเอานโยบายการศึกษาก้าวหน้ามาทดลองปฏิบัติจริง พื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนร่วมออกแบบวิชาเรียนได้ นำไปต่อยอดในชีวิตได้จริง ไม่มีค่าใช้จ่าย การดำเนินการเรียนอยู่บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน
.
🥰มาลอง มาเรียนรู้กันให้เต็มที่กับคลาสลองจังหวัดนำร่อง ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post