Digiqole ad

มารู้จักกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็ก ด้วยเทคนิค “Montessori” (มอนเตสซอรี่)

 มารู้จักกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็ก ด้วยเทคนิค “Montessori” (มอนเตสซอรี่)

การเรียนการสอนแบบ Montessori Method  เป็นเทคนิคที่เหมาะกับการสอนภาษาอังกฤษเด็ก หรือภาษาที่สองอื่น ๆ โดยเทคนิคการสอนนี้ได้ถูกคิดค้นโดย Dr. Maria Montessori ในปี ค.ศ. 1900 ที่มีความเชื่อว่าเด็ก ๆ จะเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขาได้มีอิสระทางความคิด และสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้ เทคนิคนี้ได้ถูกนำมาใช้หนึ่งร้อยกว่าปีแล้ว และได้มีงานวิจัยออกมาเผยแพร่ถึงผลลัพธ์ของการเรียนการสอนวิธีนี้ ซึ่งงานวิจัยโดยส่วนใหญ่ค้นพบว่า หากเด็กเล็กที่ได้เข้าไปเรียนในวิธีแบบ Montessori Method เมื่อจบชั้นอนุบาล เด็ก ๆ มีผลการเรียนที่สูงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เรียนแบบ Montessori

Advertisement

บทความนี้จะช่วยไขข้อสงสัยของการเรียนแบบ Montessori Method ว่ามีผลดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็ก หรือภาษาที่สอง ได้อย่างไร

  1. ความสำคัญของการปล่อยให้เด็กมีอิสระในการตัดสินใจ

 การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ตัดสินใจ ได้เลือกกิจกรรมที่เค้าสนใจจริง ๆ เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปอย่างธรรมชาติ และตัวเด็กจะไม่รู้สึกกดดัน ยิ่งการสอนภาษาอังกฤษเด็ก หรือภาษาที่สอง ควรเปิดโอกาสให้เค้าได้เลือกทำกิจกรรมในรูปแบบของทั้งสองภาษา และควรมีหนังสือ สื่อการเรียนการสอน กิจกรรม ให้เด็กๆ ได้เลือกตัดสินใจด้วยตัวเอง และในระหว่างการสอนคุณครูสามารถสอดแทรกภาษาที่สองลงไปได้ด้วย โดยในข้อนี้มีหลักการสำคัญคือควรมีบางสิ่งบางอย่างให้เด็กได้ตัดสินใจเสมอ

  1. ส่งเสริมความมั่นใจให้กับเด็ก

การเรียนการสอนแบบ Montessori การกระตุ้นส่งเสริมเด็กให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเองมีความสำคัญมาก อาทิ การที่ให้เด็กแต่งตัวด้วยตัวเอง กินอาหาร หรือการทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้จบด้วยตนเอง เทคนิค Montessori จะส่งเสริมให้เด็ก ๆ เรียนรู้ที่จะทำงานต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ยังเล็ก โดยคุณครูผู้ปกครองมีหน้าที่สนับสนุนให้เด็กทำกิจกรรมด้วยตัวเองก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือ เมื่อเด็ก ๆ ร้องขอ วิธีนี้จะช่วยพัฒนาต่อยอดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเด็ก และการเรียนภาษาที่สองได้ดี ทำให้เด็กรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง หากเค้ามีข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ โดยเด็ก ๆ จะมีความพยายามในการแก้ปัญหา รวมถึงปัญหาด้านภาษาได้ดี

  1. การกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

เทคนิคการเรียนแบบ Montessori คือ ต้องการให้เด็กเกิดความอยากเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็ก โดยวิธีการจะเป็นไปอย่างธรรมชาติ เริ่มจากการสร้างบรรยากาศและกิจกรรม ที่สามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น และข้อสำคัญของผู้ปกครองที่กำลังให้ลูกเรียนภาษาที่สองอยู่ บางครั้งเด็ก ๆ อาจจะมีการพูดผสมทั้งสองภาษาสลับกันไปมา หรือปฏิเสธที่จะพูดภาษาเดิมของเค้า หลักการสำคัญคือ ไม่ควรใช้วิธีบังคับให้เด็ก ๆ เปลี่ยนมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เค้าไม่ชอบ แต่ให้ค่อย ๆ ลองหากิจกรรมที่เค้ามีแนวโน้มที่จะสนใจเข้าร่วม และรู้สึกสนุกไปกับกิจกรรมนั้นแทน

  1. วิธีที่จะสื่อสารกับเด็ก

Dr. Maria Montessori ได้กล่าวเอาไว้ว่า ‘ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดกับลูกของคุณ เด็ก ๆ จะซึมซับ และจดจำ’ ฉะนั้นการวิธีการสื่อสารที่ถูกต้องกับเด็กเป็นองค์ประกอบสำคัญในการศึกษาของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่กำลังเรียนรู้มากกว่าหนึ่งภาษา เรื่องของการสื่อสารยิ่งต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ การสื่อสารคือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเรื่องภาษา แทนที่ผู้ใหญ่จะออกคำสั่งกับเด็ก ให้เลือกเป็นวิธีให้ทางเลือกพร้อมเหตุผลให้เด็กได้ตัดสินใจ และสิ่งสำคัญคือเด็ก ๆ จะสังเกตวิธีการพูดจากเรา ถ้าเราพูดจาอย่างเป็นเหตุและผล เด็กก็จะนำพฤติกรรมนั้นไปใช้กับผู้อื่นต่อ

อ่านมาถึงตรงนี้ เราเชื่อว่าผู้ปกครองหลายท่านน่าจะได้ไอเดียของการเรียนการสอนด้วยเทคนิคแบบ Montessori ที่เปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระในทุก ๆ ด้าน และอาจจะมีผู้ปกครองบางท่านที่สงสัยว่ามีโรงเรียนไหนในประเทศไทยที่สอนภาษาอังกฤษเด็ก หรือภาษาที่สอง ด้วยเทคนิค Montessori หรือไม่ ที่ SpeakUp Language Center คือสถาบันสอนภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สำหรับเด็กอายุ 2 – 12 ปี ด้วยวิธีแบบ Montessori ที่การเรียนการสอนมีเด็กเป็นหัวใจสำคัญ ให้เด็กได้พัฒนาทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ภายในห้องเรียนจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่กระตุ้นให้เด็กเกิดความอยากเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมกันนั้น เรายังมีความเชื่อว่าการเรียนภาษาด้วยวิธีที่สอดแทรกไปกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับการพัฒนาสกิลสำคัญอื่นๆ จะเป็นรากฐานให้เด็กมีการเรียนรู้ภาษาที่สองได้อย่างแข็งแกร่ง และสามารถใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงรู้ถึงข้อผิดพลาดของตัวเองและวิธีการแก้ไข ที่จะส่งเสริมให้เด็กมีความพึงพอใจในตัวเองได้ดีในอนาคตอีกด้วย

 

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post