Digiqole ad

มาตรการยกระดับควบคุมโรค 13 พื้นที่สีแดงเข้ม ประชาชนทำอะไรได้บ้าง?

 มาตรการยกระดับควบคุมโรค 13 พื้นที่สีแดงเข้ม ประชาชนทำอะไรได้บ้าง?
มาตรการยกระดับควบคุมโรค 13 พื้นที่สีแดงเข้มประชาชนทำอะไรได้บ้าง?
– ห้ามออกนอกเคหสถาน เวลา 21.00 – 04.00 น.
– ลดการเดินทางในพื้นที่และงดการเดินทางข้ามจังหวัด
– ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ WFH 100% และให้เอกชน WFH เต็มขีดความสามารถ
– ให้ใช้เอกสารรับรองการเดินทางหรือ QR Code เพื่อใช้เดินทางเข้า – ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
– ขนส่งสาธารณะ จำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 50 % ของความจุ
* ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
– ห้ามจัดกิจกรรม การรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 5 คน
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/nDY0v

Related post