Digiqole ad

มาตรการป้องกันโรคในการซื้ออาหารแบบ Delivery

 มาตรการป้องกันโรคในการซื้ออาหารแบบ Delivery
Advertisement
มาตรการป้องกันโรคในการซื้ออาหารแบบ Delivery
1. พนักงานจัดส่ง
2. ร้านอาหาร/ห้างสรรพสินค้าที่จัดส่งอาหาร
3. ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ
ทั้ง 3 ฝ่ายควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด
เพื่อลดการติดเชื้อ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/ViBrx

Related post