Digiqole ad

มาตรการป้องกันควบคุมโควิดแต่ละพื้นที่

 มาตรการป้องกันควบคุมโควิดแต่ละพื้นที่
Social sharing
Digiqole ad

มาตรการป้องกันควบคุมโควิดแต่ละพื้นที่
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
1. จำกัดการเดินทาง ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00-04.00 น.
งดบริการขนส่งข้ามจังหวัดสำหรับบุคคล/ไม่ห้ามขนส่งสินค้า
2. ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 5 คน
3. ห้ามบริโภคในร้านอาหาร เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น. ซื้อไปทานที่บ้านหรือสั่งผ่าน Delivery Service เท่านั้น งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
4. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เปิดบริการได้เฉพาะร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ผ่าน Delivery Service เท่านั้น ห้ามขายหน้าร้าน ร้านขายยา/เวชภัณฑ์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เปิดได้ไม่เกิน 20.00 น.
5. ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม ปิด
6. สถานศึกษาทุกระดับ สถานกวดวิชา ห้ามใช้อาคารในการเรียน การสอนที่มีการรวมคนจำนวนมาก
7. สถานที่เล่นหรือแข่งกีฬา ปิด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด
1. ตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทาง
2. ห้ามจัดกิจกรรม รวมคน มากกว่า 20 คน
3. ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
4. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ ปิดร้านเกมส์และสวนสนุก จำกัดจำนวนคน/งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
5. ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม เปิดได้ตามปกติ
6. สถานศึกษาทุกระดับ สถานกวดวิชา ให้ใช้อาคารในการเรียนการสอนที่มีคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
7. สถานที่เล่นหรือแข่งกีฬา เปิดได้ทุกประเภทไม่เกิน 21.00 น. จัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชม
พื้นที่ควบคุม
1. ไม่จำกัดการเดินทาง
2. ห้ามจัดกิจกรรม รวมคนมากกว่า 50 คน
3. ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน
4. ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ ยกเว้นเครื่องเกมส์/สวนสนุก
5. ร้านเสริมสวย ร้านนวด สถานเสริมความงาม เปิดได้ตามปกติ
6. สถานศึกษาทุกระดับ สถานกวดวิชา ให้ใช้อาคารในการเรียนการสอนได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
7. สถานที่เล่น หรือแข่งกีฬา เปิดได้ตามเวลาปกติ ทุกประเภท จัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชม
หมายเหตุ : มาตรการในแต่ละพื้นที่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถปิดกิจการ/งดกิจกรรมเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากมาตรการข้างต้น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร/จังหวัด
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Facebook Comments

Related post