Digiqole ad

พร้อมเดินหน้า ! “มาดามหยก” ประธานพรรครวมแผ่นดิน เบอร์ 47 “Change Together…เปลี่ยนไปด้วยกัน”

 พร้อมเดินหน้า ! “มาดามหยก” ประธานพรรครวมแผ่นดิน เบอร์ 47 “Change Together…เปลี่ยนไปด้วยกัน”
Social sharing

Digiqole ad

มาดามหยก-นางสาวกชพร เวโรจน์ พรรครวมแผ่นดิน เบอร์ 47 ประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดิน เบอร์ 47 เราคนไทย มาร่วมเปลี่ยน…ไปด้วยกัน Change Together

พวกเรามองว่าเพียงพอรึยังกับนโยบายแบบประชานิยม ผลักดันให้ประชาชนรอคอยความช่วยเหลือ โดยสุดท้ายผู้แบกรับภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น จากการกู้ยืมเงินมาแจก คือประชาชนทุกคนในประเทศ

ถึงเวลารึยังที่พวกเราจะหันมาสร้างรายได้เข้าประเทศ หันมามองนโยบายรัฐสวัสดิการ ที่ทำให้คนไทยทุกคนสามารถทำงานและพึ่งพาตนเอง จนนำพาไปสู่เศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ช่วยอำนวยความสะดวกให้ในด้านสถานที่ประกอบการ สถานที่ทำกิน ที่ดินทำกิน เปรียบเสมือนมอบเบ็ดให้ผู้คนไปหาปลามาทานกันเอง ยั่งยืนมั่นคงกว่าการแบมือขอปลา รออาหารจากผู้อื่นมอบให้

ในวันนี้…”มาดามหยก” ประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดิน อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ ขอเชิญชวนคนไทย รวมใจกัน นำความรู้ความสามารถ นำเทคโนโลยีที่ทุกฝ่ายมี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงวัยใด อาชีพไหน และเพศอะไร ทุกคนมีสิทธิที่เท่าเทียม และเป็นกำลังสำคัญที่จะมาร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย ขอเชิญมาร่วม สร้างความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน โดยต้องคำนึงถึง ชาติ ศาสนา สถาบันฯ และนำศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม มีประวัติศาสตร์ยาวนานของประเทศไทย ที่นานาประเทศกล่าวถึงตลอดนั้น มาเป็นจุดแข็ง ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าประเทศ ขอให้ตระหนักว่า
มีอดีต จึง มีปัจจุบัน มีเรา และอนาคต ดังนั้น ทุกอย่างเมื่อหลอมรวมกันจะก่อให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง ในแผ่นดินไทย

สุดท้าย การพัฒนาประเทศ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง การขับเคลื่อนทุกมิติเพื่อความเจริญต่อไปของประเทศไทยจะทำได้โดยง่าย หากทุกคนเปิดใจร่วมมือร่วมใจ ลดละความขัดแย้ง

เปลี่ยน…ความขัดแย้ง เป็นความสามัคคี
เปลี่ยน…ช่องว่างระหว่างแต่ละเจเนอเรชั่น เป็นความเคารพคนรอบข้างอย่างเข้าใจ
เปลี่ยน…การขัดขวางเป็นความร่วมมือ
เปลี่ยน…อคติ เป็น สติ ปัญญา
เปลี่ยน…ความไม่เข้าใจ เป็นการหันหน้าปรึกษาพูดคุยกัน
ถึงเวลาแล้ว ที่เราคนไทย มาร่วมเปลี่ยน…ไปด้วยกัน Change Together …

Facebook Comments


Social sharing

Related post