Digiqole ad

“มาดามหยก-กชพร เวโรจน์” ประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินและ หัวหน้าสาขาภาคเหนือ พรรครวมแผ่นดิน กับบทบาทผู้นำสตรีใน “วันสตรีสากล” 8 มีนาคม 2566 พรรครวมแผ่นดิน ร่วมผลักดันสิทธิสตรี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน

 “มาดามหยก-กชพร เวโรจน์” ประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินและ หัวหน้าสาขาภาคเหนือ พรรครวมแผ่นดิน กับบทบาทผู้นำสตรีใน “วันสตรีสากล” 8 มีนาคม 2566 พรรครวมแผ่นดิน ร่วมผลักดันสิทธิสตรี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

น.ส.กชพร เวโรจน์ “มาดามหยก” ประธานที่ปรึกษาพรรครวมแผ่นดินและ หัวหน้าสาขาภาคเหนือ พรรครวมแผ่นดิน กับบทบาทผู้นำสตรี ใน “วันสตรีสากล” 8 มีนาคม 2566 พรรครวมแผ่นดิน ร่วมผลักดันสิทธิสตรี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน

น.ส.กชพร เวโรจน์ “มาดามหยก” กล่าวว่า พรรครวมแผ่นดิน ประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความสามารถ ที่มีใจรักชาติ ศาสนา และสถาบันฯ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ สนับสนุนสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และสตรี มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมขึ้นในแผ่นดินไทย ซึ่งในวันนี้เป็นวันสตรีสากล พรรครวมแผ่นดิน ขอร่วมผลักดันส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิสตรี การพัฒนาศักยภาพสตรี สู่ความเสมอภาคระหว่างเพศอย่างยั่งยืน

วันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8 มี.ค. ของทุกปี เป็นวาระที่โลกได้ร่วมกันรำลึกถึงการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง และยังเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติให้ความสำคัญและร่วมเฉลิมฉลอง

วันที่ 8 มี.ค.1910 (พ.ศ. 2453) ตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศทั่วโลกได้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ที่ประชุมได้ให้การรับรองข้อเรียกร้องของเหล่าลูกจ้างสตรี ที่เรียกว่า “ระบบสาม8” คือ ยอมให้ลดเวลาการทำงานเหลือเพียง 8 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนที่เหลืออีก 16 ชั่วโมงให้เป็นเวลาหาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพตัวเอง 8 ชั่วโมง และเป็นเวลาพักผ่อน 8 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ ยังกำหนดให้ค่าแรงงานสตรีเท่าเทียมกับแรงงานของผู้ชาย รวมถึงมีการคุ้มครองสวัสดิการของสตรีและแรงงานเด็กอีกด้วย ทำให้ตั้งแต่นั้นมาจึงมีการกำหนดให้ทุกวันที่ 8 มีนาคมเป็นวันสตรีสากล

ส่วนวันสตรีสากลในประเทศไทย ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อเวทีโลก ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี โดยได้มีการดำเนินการทั้งในแง่กฎหมาย นโยบาย มาตรการความรุนแรง และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ผู้ใช้แรงงานต้องได้รับการดูแลในด้านสวัสดิการ สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งผู้หญิงต้องได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเท่าเทียม ในฐานะที่ผู้หญิงก็เป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม

Facebook Comments

Related post