Digiqole ad

มอบ Infusion pump ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด รพ.พระมงกุฎเกล้า

 มอบ Infusion pump ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด รพ.พระมงกุฎเกล้า

แพทย์หญิง จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ  กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) ด้วยระบบส่งสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้ควบคุมการให้สารละลาย หรือการให้น้ำเกลือกับผู้ป่วยโควิดในห้องไอซียู ตามปริมาณที่แพทย์สั่งให้ผู้ป่วยแต่ละราย ช่วยลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ    โดยมี พันเอก รชต ลำกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อเร็วๆ นี้

Advertisement
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/17kBB

Related post