Digiqole ad

มอบโล่ BSA Building Safety Awards 2022 รางวัลแห่งเกียรติยศ สร้างต้นแบบอาคารปลอดภัยปีที่ 7

 มอบโล่ BSA Building Safety Awards 2022 รางวัลแห่งเกียรติยศ สร้างต้นแบบอาคารปลอดภัยปีที่ 7
Social sharing
Digiqole ad

มอบโล่ BSA Building Safety Awards 2022 รางวัลแห่งเกียรติยศ สร้างต้นแบบอาคารปลอดภัยปีที่ 7

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 BSA Building Safety Awards 2022” ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 กรมโยธาธิการและผังเมืองถนนพระรามที่ 6

นายสุเมธ มีนาภา กล่าวว่า โครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย นับเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วกระตุ้น ให้เจ้าของอาคารและสิ่งปลูกสร้างมีจิตสำนึกในการสร้างและดูแลรักษาอาคารให้มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ รวมทั้งเป็นแบบอย่างด้านความปลอดภัย ให้อาคารที่จะสร้างใหม่คำนึงถึงการออกแบบที่ดี มีอุปกรณ์ระงับเหตุครบถ้วนพร้อมใช้งานตลอดเวลาและมีการบริหารความปลอดภัยเหมาะสม และให้อาคารเก่ามีการปรับปรุงและดูแลอาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร

“ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการจนก้าวมาสู่ปีที่ 7 ในปีนี้ และขอแสดง
ความยินดีกับทุกอาคารที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นขวัญกำลังใจให้ธำรงค์ไว้ซึ่งอาคารปลอดภัยต่อไปและเป็นตัวอย่างให้อาคารอื่นดำเนินการตามได้ในอนาคตนายสุเมธกล่าว

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกิดเหตุการณ์อุบัติภัยภายในอาคารและสิ่งก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งได้ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากในแต่ละปี                แม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและกฎกระทรวง ที่เกี่ยวเนื่อง แต่ยังมีอาคารจำนวนไ ม่น้อยที่ยังมิได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ขณะเดียวกัน ก็มีอาคาที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บางอาคารมีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยมากกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการบริหารความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี

สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เล็งเห็นว่า การจัดโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย เป็นประโยชน์สำหรับผู้อยู่อาศัย ผู้ใช้อาคาร และเจ้าของอาคาร จึงได้มีจัดกิจกรรมมาเป็นปีที่ 7 ซึ่งครั้งนี้ได้รับ ความร่วมมือจาหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรวิชาชีพต่างๆ นอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แมคพาย บลาซเทค จำกัด บริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด บริษัท เมก้ แพลนเน็ต จำกัด ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ในการนี้ นายรณรงค์ กระจ่างยศ ประธานโครงการ BSA Building Safety Awards 2022 กล่าวว่า รางวัลอาคาร โดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 มีผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทั้งสิ้น 41 รางวัล แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้  

ประเภทอาคารสูงและใหญ่พิเศษ จำนวน 36 รางวัล ดังนี้

1. ระดับ Diamond มี 2 รางวัล ได้แก่ อาคารทีวัน และอาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์
2. ระดับ Platinum มี 9 รางวัล ได้แก่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์, อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์,
อาคารเอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์, อาคารกรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ, อาคารอีสท์วอเตอร์, อาคารอินเตอร์ลิ้งค์                ทาวเวอร์ บางนา, อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์, อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์และอาคาร                 ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
3. ระดับ GOLD มี 11 รางวัล ได้แก่ อาคาร 208 แบงค๊อก, อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่, อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Plaza East, อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Plaza West, อาคารอาคารศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา, อาคารซันทาวเวอร์, อาคารสปริง                ทาวเวอร์, อาคาร 66 ทาวเวอร์, อาคารศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ, อาคารเดอะมอลล์ โคราช และอาคารทิสโก้ทาวเวอร์
4. ระดับ Silver มี 10 รางวัล ได้แก่ อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์, อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม, อาคารแอทธินี ทาวเวอร์, อาคารเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, อาคารยาคูลท์, อาคารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่, อาคารศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย, อาคารศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ, อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ และอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
5. ระดับ Bronze มี 4 รางวัล ได้แก่ อาคารบางนา ทาวเวอร์, อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์, อาคารศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน และอาคารเอไอเอ ทาวเวอร์

ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม เกิน 10,000 ตร.ม. จำนวน 3 อาคาร ได้รับรางวัลระดับ Gold ได้แก่ อาคารชุด เดอะ พาโน, อาคารนิติบุคคลอาคารชุดเดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ์ และนิติบุคคลอาคารชุดโอกะ เฮาส์

ประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ไม่เกิน 10,000 ตร.ม. จำนวน 1 รางวัล ได้รับรางวัลระดับ Gold ได้แก่                 นิติบุคคลอาคารชุดเลอ รัฟฟิเน่ ชมพูทวีป

ประเภทอาคารทั่วไป ขนาด 2,000 – 10,000 ตร.ม. จำนวน 1 รางวัล ได้รับรางวัลระดับ Bronze ได้แก่ ศูนย์การค้าเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

พร้อมกันนี้ นายธวัช มีชัย นายกสมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (GENTHAI) กล่าวว่า สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (GENTHAI) ได้มีการมอบรางวัลเกณฑ์พิเศษ โครงการงานออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ GENTHAI Awards 2022 มาเป็นปีที่ 2 แล้ว ปีนี้มีจำนวน 3 อาคาร ซึ่งได้รับรางวัลระดับ Silver ได้แก่ อาคารเดอะมอลล์ โคราช ,อาคารเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, อาคารนิติบุคคลอาคารชุดเลอ รัฟฟิเน่ ชมพูทวีป

และ นายปิติ อนนตพันธ์ นายกสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) กล่าวว่า สำหรับรางวัล TFMA Awards 2022 หรือ รางวัลอาคารที่มีการบริหารงานเพื่อความยั่งยืน ครั้งนี้ก็ได้มีการมอบรางวัลขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้วเช่นกัน ซึ่งครั้งนี้มีอาคารที่ได้รับรางวัล จำนวน 10 อาคาร แบ่งเป็น รางวัลระดับ FM Gold จำนวน 1 อาคาร ได้แก่ อาคารซันทาวเวอร์, รางวัลระดับ FM Silverจำนวน 4 อาคาร ได้แก่ อาคารอีสท์วอเตอร์, อาคารเดอะมอลล์ โคราช, อาคารศูนย์การค้าไอคอนสยาม, อาคารเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และอาคารนิติบุคคลอาคารชุดเลอ รัฟฟิเน่  ชมพูทวีป และได้รับเกียรติบัตร (Certificate of Appreciation) จำนวน 5 อาคาร ได้แก่ อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์, อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่, อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Plaza East, อาคารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Plaza West

 

 

 

มอบโล่ BSA Building Safety Awards 2022 รางวัลแห่งเกียรติยศ สร้างต้นแบบอาคารปลอดภัยปีที่ 7

 

Facebook Comments

Related post