Digiqole ad

มอบหน้ากากผ้าสำหรับนักเรียน โครงการ “เด็กไทย สู้ภัย โควิด

 มอบหน้ากากผ้าสำหรับนักเรียน โครงการ “เด็กไทย สู้ภัย โควิด
Social sharing
Digiqole ad

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 1-9 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีร่วมจัดกิจกรรมการรับมอบหน้ากากผ้าสำหรับนักเรียน โครงการ “เด็กไทย สู้ภัย โควิด (Thai Kids Fight COVID)”

แพทย์หญิงปาจรีย์ อารีย์รบ พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี นายแพทย์กมิล ปั้นประสงค์ ผู้แทน ปธพ.รุ่นที่ 7 นายแพทย์นิคม มะลิทอง ผู้แทน ปธพ.รุ่นที่ 9 แพทย์หญิงชื่นสุข จันทรเมธีกุล รองประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สาขาโรงพยาบาลโพธาราม พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอนามัย จำนวน 3 อำเภอ 22 โรงเรียน ประกอบด้วย อำเภอปากท่อ อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมการรับมอบหน้ากากผ้าสำหรับนักเรียน โครงการ “เด็กไทย สู้ภัย โควิด (Thai Kids Fight COVID)” โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 1-9 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบหน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐานสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 7,000 ชิ้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

Facebook Comments

Related post