Digiqole ad

มอบวีลแชร์อัจฉริยะต้นแบบ เพื่อผู้พิการทางสติปัญญา

 มอบวีลแชร์อัจฉริยะต้นแบบ เพื่อผู้พิการทางสติปัญญา
Social sharing
Digiqole ad

ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบ Wheel Chair Robot เก้าอี้อัจฉริยะต้นแบบที่ช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนผู้พิการทางสติปัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, าจารย์ ณพัฒน์ สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ทีมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี นางกันยา ไชยเศรษฐ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์,นายชัชวาลย์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ที่ทำการสำนักงานมูลนิธิฯมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนเพชรบุรี ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments

Related post