Digiqole ad

มหกรรม SITE2024 ดึง 4 แบรนด์ชั้นนำร่วมงาน โชว์นวัตกรรม เทคโนโลยีสุดล้ำ

 มหกรรม SITE2024 ดึง 4 แบรนด์ชั้นนำร่วมงาน โชว์นวัตกรรม เทคโนโลยีสุดล้ำ
Social sharing
Digiqole ad

เตรียมเปิดฉาก Southern Innovation and Technology Expo 2024 หรือ SITE2024 งานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำ ด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร สุขภาพแบบครบวงจร ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ยกระดับคุณภาพสังคม 

ครั้งแรกกับงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่ในภาคใต้ ที่ได้รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านพลังงาน ดิจิทัล อาหารและการเกษตร และสุขภาพ เข้ามาไว้ในงานเดียวกัน จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Advancing the Southern Frontier : Unleashing Innovation for Sustainable Growth” ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คุณสุรชัย นิ่มละออ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์ แอนด์ กรีนโซลูชัน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (เอสซีจี) กล่าวว่า เอสซีจี ได้เข้าร่วมการสนับสนุนงาน SITE2024 ภายใต้แนวคิด Sustainable Innovation for Net Zero Society ซึ่งทาง เอสซีจี ได้มีความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีกับทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในหลายๆโครงการ รวมทั้งมองเห็นความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ ที่น่าจะเป็นผลดีต่อภาคใต้และต่อประเทศในภาพรวม ซึ่งเอสซีจี จะเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์ ที่เข้ามาร่วมให้ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน องค์ความรู้กับทางภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะสามารถนำแนวคิดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปประยุกต์และต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจหรือการศึกษาต่อไปได้

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์ แอนด์ กรีนโซลูชัน มีวิสัยทัศน์มุ่งไปสู่ Net Zero Society โดยมีกลยุทธในการดำเนิน 3 ธุรกิจสำคัญ คือ กลุ่มซีเมนต์และคอนกรีต มุ่งลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยได้พัฒนาซีเมนต์และคอนกรีต Low Carbon รุ่นที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการพัฒนาต่อในรุ่นที่ 2 กลุ่ม Green Solution เน้นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดของเหลือทิ้งในกระบวนการก่อสร้าง กลุ่ม Green Circularity เน้นการบริหารจัดการวัตถุดิบให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการพัฒนานำขยะจากทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตซีเมนต์

อย่างไรก็ตามภายในงาน SITE2024 ครั้งนี้ เอสซีจี ได้นำนวัตกรรมน่าสนใจเข้ามาร่วมในงานด้วย เช่น  เทคโนโลยีการกักเก็บความร้อน (Thermal Media),  เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดจากขยะเกษตรกรรมและขยะอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีการผลิตซีเมนต์ Low Carbon และ คอนกรีต Low Carbon, เทคโนโลยีดิจิตัลแพล็ตฟอร์มเพื่อใช้ในการคำนวณคาร์บอนตลอดกระบวนการก่อสร้าง,เทคโนโลยีดิจิตัลแพล็ตฟอร์มเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพลังงานสะอาด, เทคโนโลยี 3D Concrete Printing , เทคโนโลยี Ultra High Performance Concrete, และ การนำเทคโนโลยีไปใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางทะเล

คุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุด ณ ปัจจุบันนี้ คือเรื่องของการผลักดันนวัตกรรม (Innovation) โดยในการจัดงาน SITE2024 ครั้งนี้ ทีพีไอ โพลีน พร้อมเข้ามาร่วมมือสนับสนุน เนื่องด้วยภายในงานมีเนื้อหามุ่งเน้นไปที่การจัดแสดงแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของนวัตกรรมเป็นหลัก สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งกับการพาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ที่แท้จริงในอนาคต

ทั้งนี้ยอมรับว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนธุรกิจของ ทีพีไอ โพลีน บริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมมาเป็นลำดับแรก โดยการขับเคลื่อนบริษัทจะพยายามหาทางส่งเสริมการผลิตนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาในประเทศ ก่อนนำไปผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงกันให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนมากที่สุด

ด้วยเหตุนี้ การจัดงาน SITE2024 ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ นี้ ทีพีไอ โพลีน จึงเตรียมนำนวัตกรรมที่น่าสนใจของบริษัทมาจัดแสดงอย่างจุใจ ตัวอย่างเช่น ไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ TPI Digital Board พิมพ์ลวดลายบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด มีความแข็งแรง หรือนวัตกรรมสีไร้กลิ่น ที่เรียกว่า ฉาบเช้าทาสีบ่ายเย็นเข้าไปอยู่ได้ทันที เช่นเดียวกับ เครื่องดื่ม โปรไวต้า ซึ่งเป็นเครื่องดื่มโพรไบโอติกผสมวิตามินรสส้ม ที่มีจุลินทรีย์ชนิดพิเศษ สามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ถึง 4 เดือนโดยไม่เสีย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่ผู้สนใจสามารถเข้ามาชมได้ภายในงาน SITE2024

คุณศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า จระเข้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงาน SITE2024 นับเป็นงานใหญ่ครั้งแรกของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ร่วมมือกันจัดขึ้น เป็นที่น่ายินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะภายในงานมีการรวบรวมนวัตกรรมมากมายของทั้งทางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่นำมาจัดแสดง ซึ่งส่วนตัวมองว่า เป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยต่อยอดการพัฒนาธุรกิจของภาคใต้ให้กับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่งจุดหมายปลายทาง คือ ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของจังหวัดภาคใต้ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ในระยะยาว และร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีของคนใต้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบันจระเข้มีผลิตภัณฑ์กว่า 1,300 รายการ ครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักคือ Tiling นวัตกรรมปูกระเบื้อง Repairing นวัตกรรมซ่อมสร้าง และ Color นวัตกรรมสีธรรมชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้สนับสนุนการจัดงาน SITE2024 โดยปัจจุบันจระเข้  มีกลุ่มลูกค้าทางภาคใต้เป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากจระเข้ที่ตอบโจทย์สำหรับงานก่อสร้าง จระเข้ ผู้นำในการผลิตสินค้าตรา “จระเข้” นวัตกรรมเพื่องานก่อสร้าง ซ่อมแซม และตกแต่ง ครบวงจรตั้งแต่ฐานรากจนถึงหลังคา มายาวนานกว่า 30 ปี และเป็นผู้นำยอดขายอันดับ 1 ของกาวซีเมนต์และกาวยาแนว และด้วยความมั่นใจในแบรนด์จระเข้ที่คิดค้นนวัตกรรมเพื่อความสุขของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “Innovation for Your Family’s Happiness” นวัตกรรมก่อสร้างความสุขเพื่อคุณและครอบครัว

คุณมนตรี นิธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิต และจำหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ “ปูนอินทรีย์” ซึ่งปัจจุบันกลังจะมีอายุครบ 55 ปี โดยปัจจุบันมีธุรกิจหลักคือ ซีเมนต์ มากที่สุดในสัดส่วน 80% รองลงมาคือ คอนกรีต ซุปเปอร์บล๊อก คอนวูด อะกรีเกต และยังมี INSEE Ecocycle ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนในอนาคต อีกทั้งที่ผ่านมา 6-7 ปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้ขยายกิจการไปในต่างประเทศด้วย

สำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจ ณ ปัจจุบัน บริษัทได้นำนวัตกรรม และเทคโนโลยี มาพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และตลาดที่เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) เพื่อให้นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ขณะที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้มุ่งเน้นเรื่องของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเป็นลำดับต้น ๆ พร้อมนำนวัตกรรมมาใช้ ซึ่งผลิตภัณฑ์หลายอย่างจะนำมาเสนอในงาน SITE2024 อย่างครบครัน

 

ทั้งหมดคือ 4 สุดยอดบริษัทชั้นนำของประเทศ ที่พร้อมใจเข้าร่วมสนับสนุนงาน SITE 2024 ในปีนี้ ด้วยการเล็งเห็นถึงความสำคัญและพร้อมนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการที่กำลังมองหาเครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเสริมศักยภาพองค์กรและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อยุคสมัยของการแข่งขันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พลาดไม่ได้กับงานนี้!!

และนอกจากผู้สนับสนุนงานหลักทั้ง 4 บริษัท ภายในงานยังมีผู้ร่วมแสดงงานรวมกว่า 50 บริษัท 80 บูธ เต็มพื้นที่ 15,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การประชุมวิชาการ The 10th International Conference on Engineering and Technology (ICET) จาก Keynote Speakerระดับแถวหน้าในอุตสาหกรรม การแสดงงานวิจัยและนวัตกรรม โครงงานชั้นนำจากนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาและอุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวนกว่า 200 โครงงาน โอกาสดีสำหรับภาคธุรกิจและนักลงทุน

Networking Dinner สานสัมพันธ์เครือข่ายผู้บริหาร นักธุรกิจ และนักวิจัย Business Matchingการจับคู่ทางธุรกิจ ผู้ซื้อและผู้ขาย นัดหมายจับคู่ทางธุรกิจ คาดหมายมูลค่าการซื้อขายภายในงานและหลังจากงานกว่า 50 ล้านบาท และ Jobs Fair บริษัทชั้นนำกว่า 50 บริษัทที่ต้องการสรรหาบุคลากรคุณภาพเข้าสู่องค์กร

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรม Southern Innovation and Technology Expo 2024 (SITE2024) จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดของงานได้ที่ ศูนย์ประสาน SITE 2024 เว็บไซด์ของงาน https://site.psu.th อิเมลinfo@site.psu.th และ Facebook.com/SITE2024 หรือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 080-5479939, 080-5329949

 

Facebook Comments

Related post