Digiqole ad

มว. เตรียมพร้อมรองรับวัคซีนซิโนแวคจากจีน 24 ก.พ.นี้  

 มว. เตรียมพร้อมรองรับวัคซีนซิโนแวคจากจีน 24 ก.พ.นี้  
Social sharing
Digiqole ad

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตรวจวัดอุณหภูมิภายในคลังเก็บ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บวัคซีนซิโนแวค ประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัคซีนจะถูกส่งมาถึงไทยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวน 2 แสนโดส จาก 2 ล้านโดส ที่รัฐบาลลงนามจัดหาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ภายในประเทศ

โดย ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง มว. ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเก็บรักษาวัคซีนของกรมควบคุมโรค สธ.  ด้วยการวัดอุณหภูมิในคลังเก็บวัคซีนขนาด (9 x 7) m. ช่วงอุณหภูมิจัดเก็บที่ (2 ถึง 8 ) oC ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิในการวัดที่มุ่งเน้นการจัดเก็บวัคซีนจากซิโนแวค เพื่อให้วัคซีนที่นำเข้ามามีความน่าเชื่อถือในเรื่องการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะนำมาใช้งาน

ทั้งนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก มว. ใช้การตรวจสอบอุณหภูมิในคลังเก็บด้วยเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่สอบกลับได้ทางการวัด (Traceability) ที่น่าเชื่อถือที่สุดในประเทศ ด้วยหัววัดอุณหภูมิแบบไร้สาย (Wireless temp sensors) และ หัววัดอุณหภูมิแบบบันทึกผลอัตโนมัติ (Temperature Recorder) ตามระเบียบวิธีวัดของ WHO* (World Health Organization)

Facebook Comments

Related post