Digiqole ad

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จับมือ OTOP สระแก้ว-ปทุมธานี ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดแสดงสินค้า THE POWER OF LOCAL PRODUCTS : Fashion & Lifestyle Showcase วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

 มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จับมือ OTOP สระแก้ว-ปทุมธานี ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดแสดงสินค้า THE POWER OF LOCAL PRODUCTS : Fashion & Lifestyle Showcase วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
Social sharing
Digiqole ad

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการพัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ภายใต้การดำเนินงานขับเคลือนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปทุมธานี ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น แผนธุรกิจ และการตลาดให้กับชุมชนทั้งหมด 14 ผลิตภัณฑ์ พร้อมกันนี้ ยังได้จัดแสดงและนำเสนอสินค้า (Showcase) THE POWER OF LOCAL PRODUCTS : Fashion & Lifestyle Showcase ขึ้น ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า ผ่านการไลฟ์สดรูปแบบออนไลน์ ได้พิธีกร ชื่อดัง “ดีเจ ต้นหอม สกุนตลา” มาร่วมกิจกรรม

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านการไลฟ์สด ทาง Facebook Page : มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ และเข้าชมสินค้าและเลือกซื้อทางออฟไลน์ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ฯ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จังหวัดสระแก้ว และ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย จัดงานแสดงและแนะนำสินค้า (Showcase) THE POWER OF LOCAL PRODUCTS : Fashion & Lifestyle Showcase โดยมีสินค้าเข้าร่วมในงานครั้งนี้ จำนวน 14 ผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร (Food) ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้และไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) และ ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า (Fashion) ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ 1)เพื่อนำองค์ความรู้เทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) เพื่อยกระดับรายได้ของผู้ประกอบการในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 3) เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาผู้ประกอบการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดสู่ชุมชนในการเพิ่มมูลค่าและแข่งขันทางการตลาดได้

โดยภายในงานจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าและส่งเสริมการขาย โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้พิธีกร นักแสดงชื่อดัง และพ่วงตำแหน่งยูทูปเบอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก “ดีเจต้นหอม สกุนตลา” ดำเนินรายการไลฟ์สด ผ่านช่องทาง Facebook Page : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พร้อมกับร่วมฟังปาฐกถา เรื่อง แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น และการส่งเสริมการตลาดเพื่อชุมชน VRU Marketplace โดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี และการเสวนาบันไดสู่ความสำเร็จ ในหัวข้อ Eco Print ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติจากงานวิจัยสู่การประกอบธุรกิจ Fashion ตามแนวคิด BCG Model โดยอาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์
พร้อมกันนี้ ภายในงานยังได้จัดแสดง การเพ้นท์ลายผ้า “ลายดอกบัวแห่งเมืองปทุมธานี” โดยผู้ประกอบการผ้าเขียนลาย คุณสุรางรัตน์ สมุทรกลิน และการประมูลสินค้า 3 ผลงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย และ กระเป๋าปางสีดา รวมถึงจัดจำหน่ายกล่องสุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 100 กล่อง ในราคากล่องละ 299 บาท จำนวน 50 กล่อง และ กล่องสุ่มผลิตภัณฑ์ ราคา 499 บาท จำนวน 50 กล่อง ผ่านการไลฟ์สด ช่องทางออนไลน์ และปิดท้ายด้วยแฟชั่นโชว์ ภายใต้ธีม “BCG Economy and Equality Lifestyle and Fashion” โดยมีผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม ได้แก่ อาหาร ของใช้ไลฟ์สไตล์ เสื้อผ้า และ ผลิตภัณฑ์ ECO Print ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน และเลือกซื้อสินค้าได้ภายในงานทั้ง ช่องทางออนไลน์ ที่ผ่านการไลฟ์สด ทาง Facebook Page : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ VRU-Marketplace Fanpage อีกทั้งสามารถเข้าชมสินค้าและเลือกซื้อทางออฟไลน์ ได้ ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ โทร.02-909-3036 หรือ 06-3220-0390

Facebook Comments

Related post