Digiqole ad

มนุษย์ สว.

 มนุษย์ สว.
Social sharing

Digiqole ad

ในเดือนหน้า วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของสมาชิกวุฒิสภา (สว) 250 คน ชุดที่ 12 จากนั้นจะ
เปิดให้มีการ “คัดเลือก” สว.ชุดที่ 13 จำนวน 200 คน ที่มาจากวิธีการคัดเลือกแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมือง
ไทยมาก่อน “เลือกกันเอง”คุณสมบัติผู้สมัคร สว.จากข้อมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง, วุฒิสภา และ
ThaiPBS ระบุว่า คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. : มีสัญชาติ

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments


Social sharing

Related post