Digiqole ad

“มนุษย์ประวัติศาสตร์”

 “มนุษย์ประวัติศาสตร์”
Social sharing

Digiqole ad

คนที่เขียนคอลัมน์นี้ ต้องขอปรบมือ ให้รางวัลไม่พอต้องกราบด้วย…
มีคนยืนยันว่า..
ใครผ่านเข้าป้าย เป็นวุฒิสภาได้
ท่านคือ
“มนุษย์ประวัติศาสตร์”
ความเจริญของทุกประเทศทั่วโลกมีหลักคิดต่างกัน ผลคือ..
ความเจริญต่างกัน
ความศิวิไลน์ต่างกัน
มีบางประเทศไม่เจริญไม่ศิวิไลน์ ถดถอย
ลงรูลงท่อ
ย้อนเวลาหาอดีต
เพื่อพระแสงใดไม่ทราบได้ งุนงงสงสัยทั้งคนเลือก
คนถูกเลือก.,!!
ลองอ่านดูคับ.,

ใครได้เป็น สว.รอบนี้ถือได้ว่าเป็น”มนุษย์ประวัติศาสตร์” เพราะนำมาใช้ครั้งแรกของโลก
เลือกกันเอง เลือกไขว้ เลือก 3 ระดับ
1. มี 3 ระดับ
1.1.ระดับอำเภอ 928 อำเภอ
1.2.ระดับจังหวัด 77 จังหวัด
1.3.ระดับประเทศ

2.ผู้สมัครอยู่ในกลุ่มที่ตัวเองเลือกเอาไว้ 20 กลุ่ม
2.1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง
2.2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
2.3.กลุ่มการศึกษา
2.4.กลุ่มการสาธารณสุข
2.5.กลุ่มอาชีพทำนาปลูกพืชล้มลุก
2.6.กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง
2.7.กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างที่ไม่ใช่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐผู้ใช้แรงงาน
2.8.กลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน
2.9.กลุ่มผู้ประกอยกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
2.10.กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นๆนอกเหนือจากกลุ่มที่9
2.11.กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว
2.12.กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม
2.13.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม
2.14.กลุ่มสตรี
2.15.กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น
2.16.กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดง แบะบันเทิง กีฬา
2.17.กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองกรสาธารณะประโยชน์
2.18.กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม
2.19.กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ประกอบอาชีพอิสระ
2.20.กลุ่มอื่นๆ

3.เริ่มต้นที่กลุ่มอำเภอ
3.1.รอบแรกก็จะสมัครเข้าไปในกลุ่มอาชีพ
3.2.เลือกกันเองในกลุ่ม
3.3.หนึ่งคนโหวตได้ 2 หมายเลขเลือกตัวเองก็ได้แต่จะโหวตให้ผู้สมัครเดียวกัน 2 คะแนนไม่ได้
3.3.การโหวตให้เขียนเลขอารบิคลงคะแนน จำเบอร์ให้ดี ไม่ให้กากบาทจะเป็นเป็นบัตรเสีย
3.4.ได้คะแนน 5 อันดับแรกจะหลุดเข้ารอบสอง
3.5.จับสลากออกเป็น 4 สาย ก.ข.ค.ง.
3.6.แต่ละสายจะมี 3-5 กลุ่มอาชีพ
3.7.รอบส่งตัวแทนไปจับสลากจะได้เข้าร่วมกลุ่มสายไหน
3.6.รอบสองไม่สามารถโหวตให้กับกลุ่มอาชีพตัวเองได้เพราะเป็นการเลือกไขว้ จะต้องโหวตให้สายเดียวกันกลุ่มละ 1 คน รวมแล้วได้โหวต 4 คะแนน
3.7.ผ่านระดับอำเภอขึ้นสู่ระดับจังหวัดจะต้องเป็นผู้ได้คะแนน 3 อันดับแรกของกลุ่ม

4.ระดับจังหวัด(ขั้นตอนจะคล้ายๆกัน)
4.1.เข้าไปอยู่ในกลุ่มอาชีพตัวเอง(20 กลุ่มอาชีพ)
4.2.เลือกกันเองในกลุ่ม
4.3.ใครได้คะแนนห้าอันดับแรกของกลุ่มนี้ก็จะหลุดเข้ารอบสอง
4.4.ขั้นตอนเหมือนเดิม จับสลากเเบ่งสายผู้สมัครอีกรอบ (4 สายเหมือนเดิม)
4.5.เลือกผู้สมัครในกลุ่มนี้กลุ่มละ 1 โหวต รวมแล้วได้ 4 คะแนน
4.6.ผู้สมัครผ่านระดับจังหวัดสู่ระดับประเทศจะต้องได้คะแนน 2 อันดับแรกของกลุ่ม

5.ระดับประเทศ
5.1.กลับเข้าไปในกลุ่มอาชีพเราเหมือนเดิม(ใน 20 กลุ่มอาชีพของตัวเอง)
5.2.หนึ่งคนโหวตได้ 10 หมายเลขที่ผ่านจากระดับจังหวัด
5.3.ใครได้คะแนน 40 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
5.4.จับสลากแบ่งสายอีกรอบ(ทำเหมือนเดิม)
5.5.โหวตให้เพื่อนร่วมสายที่มาจากกลุ่มอื่นกลุ่มละ 5 โหวต รวมแล้วสูงสุดได้ 20 โหวต
5.6.สุดท้ายใครได้คะแนน 10 อันดับแรกของกลุ่มอาชีพก็จะได้เป็น “สว.”ตัวจริง 200 คน
5.7.อันดับที่ 11-15 ก็จะเป็นสำรองของแต่ละกลุ่ม (สำรองทั้งหมด 100 คน)

Facebook Comments


Social sharing

Related post