Digiqole ad

“มนพร เจริญศรี” รมว.กระทรวงคมนาคม เผยความคืบหน้านโยบายเร่งรัดการจัดทำโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต

 “มนพร เจริญศรี” รมว.กระทรวงคมนาคม เผยความคืบหน้านโยบายเร่งรัดการจัดทำโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต
Social sharing
Digiqole ad
นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบกระทู้ถาม ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ เตชถาวรเจริญ สส.ภูเก็ต พรรคก้าวไกล ถึงความคืบหน้านโยบายเร่งรัดการจัดทำโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนในหลายโครงการทั้งระบบท่าอากาศยาน สนามบิน ถนนทางหลวง ตลอดจนโครงการก่อสร้างทางพิเศษในอนาคตที่มั่นใจว่ารัฐบาลมีความพร้อมทั้งนโยบายและงบประมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชายฝั่งอันดามันให้มีความเจริญและสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้ชุมชนและประเทศชาติ
.
1.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเริ่มต้นกล่าวขอบคุณกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ความสนใจด้านการขนส่งคมนาคมของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่สำคัญในฝั่งทะเลอันดามัน และจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดด้านการท่องเที่ยวสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศ กระทรวงคมนาคมจึงมุ่งมั่นพัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย โดยมีโครงการทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ โดยมีรายละเอียดทั้ง 7 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
.
2. โครงการระบบการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่สอง มีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจาก 12.5 ล้านคนเป็น 18 ล้านคน ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ท่าอากาศยานจำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และจะได้เปิดบริการให้ได้ในปี 2572
.
3.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานในฝั่งอันดามัน กำหนดให้ตั้งอยู่ที่ตำบลตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ช่วงรองรับนักท่องเที่ยวฝั่งอันดามันได้ 22.5 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และคาดว่าโครงการนี้จะเสร็จในปี 2570
.
4.โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรทางหลวง 402 ช่วงบ้านพารา-บ้านเมืองใหม่ ระยะทาง 4.55 กิโลเมตรเป็นช่วงสุดท้ายจากระยะทั้งหมด และจะเชื่อมต่อกับโครงการ ทล 4027 ตรงช่วยบ้านใหม่ ไปจนถึงสามแยกสนามบิน ซึ่งจะต้องมีการขอผ่อนผันใช้พื้นที่ป่าชายเลน ต้องเสนอกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน โดยคาดว่าน่าจะได้งบจากปี 2568 และก่อสร้างเสร็จสิ้นในปี 2570
.
5.โครงการก่อสร้างทางแยกยกระดับ ทล. 402 เชื่อม ทล 4027 แยกท่าเรือหรือวงเวียนท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ออกแบบเป็นทางลอดตามแนวทางลดแยก เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณารายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถ้าได้รับความเห็นชอบได้ในเดือนธันวาคม 2566 ก็จะคาดว่าได้งบปี 2570
.
6.โครงการพิเศษสายกระทู้ป่าตอง เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่จะเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างฝั่งตัวเมืองภูเก็ต กับหาดป่าตอง ซึ่งอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นครั้งที่ 3 หากผ่านก็จะสามารถพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการได้ โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในธันวาคม 2571
.
7.โครงการทางพิเศษของสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กระทู้ เป็นการเชื่อมโยงการเดินทางจากการท่าอากาศยานภูเก็ต สู่เมืองภูเก็ตและเชื่อมต่อการทางพิเศษสายกระทู้ป่าตองซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างสรุปผลศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และเตรียมการเสนอรายงานอีไอเอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาคาดว่าจะเปิดบริการให้ได้ประมาณเดือนเมษายนปี 2572
.
8.เรื่องของระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดภูเก็ต หรือที่เราเรียกว่าโครงการรถไฟฟ้าจังหวัดภูเก็ตจะประกอบไป ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ตไปจนถึง 5 แยกฉลองระยะทางประมาณ 41.7 กิโลเมตร จำนวน 21 สถานีและระยะที่ 2 ต่อขยายจากสนามบินไปท่านุ่นระยะทางประมาณ 16.8 กิโลเมตร จำนวน 3 สถานี ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม
.
9.เรื่องของการพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่ ในฝั่งทะเลอันดามัน ได้ทำการศึกษาการพัฒนาท่าเรือเร็วขนาดใหญ่ พัฒนาจุดทอดสมอ พักที่อ่าวป่าตอง ท่าเทียบเรือขนส่งนาดเล็กที่อ่าวป่าตองรวมถึงปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตที่ตำบลวิชิต ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณารายงานศึกษาความเหมาะสมฉบับสมบูรณ์เพื่อจะเตรียมการที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อไป
.
10.“กระทรวงคมนาคมขอยืนยันว่า ทุกโครงการที่ดิฉันกล่าวตอบคำถามของท่านสมาชิกไปนั้น ทางกระทรวงคมนาคมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีความพร้อมในการดำเนินงาน พร้อมด้านเงินทุนสำหรับการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดภูเก็ต ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศไทยอย่างเต็มกำลัง” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าว
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post