Digiqole ad

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 พร้อมเข้ารับรางวัล Bronze Award

 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 พร้อมเข้ารับรางวัล Bronze Award
Social sharing
Digiqole ad

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18″ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เข้าร่วมรับเสด็จ พร้อมถวายของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายผสมเส้นใยสับปะรด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ชุมชนใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุม ( คลินิกเทคโนโลยี) พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัล Bronze Award กับผลงาน “การพัฒนาเชื้อเพลิงเคมีชีวภาพจากตะกอนน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ” จากกิจกรรมการมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023 Award)

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

Facebook Comments

Related post