Digiqole ad

มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคดัง แห่งเมืองเจียงซี

 มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคดัง แห่งเมืองเจียงซี
Social sharing

Digiqole ad

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมประชุมหารือความร่วมมือ ทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหการ แห่งเมืองเจียงซี

รศ. ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ อ. นลินี แสงอรัญ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหการแห่งเมืองเจียงซี (Jiangxi Technical College of Manufacturing) โดยมีอธิการบดี ศาสตราจารย์ ไช่ ตงเกิน พร้อมด้วย รองอธิการบดีและคณะบดี ให้การต้อนรับ
วิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1978 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน 16 สาขาวิชาในระดับอนุปริญญาได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางว่าเป็นสถานศึกษามาตรฐานแห่งชาติ มีการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตผลในภาคอุตสาหกรรมการถึง 81 ชิ้น

จากการหารือในครั้งนี้อาจนำไปสู่ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตร่วม และความร่วมมือสำหรับโรงเรียนเตรียมอาชีวะศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ กำลังเตรียมการจัดตั้งขึ้นในเร็วๆนี้

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

Facebook Comments


Social sharing

Related post