Digiqole ad

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
Social sharing

Digiqole ad

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จ.นครพนม ระหว่างวันที่ 24 – 27 มีนาคม 2566

มทร.รัตนโกสินทร์ จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยได้รับเกียรติจากนายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามแนวพระราชดำริ ที่ได้พระราชทานไว้ และเพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณและหลักการเขียนของบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ มทร.รัตนโกสินทร์ประจำปี 2568 โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นวิทยากรในการบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีนายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย ณ โรงแรมเวลาดี นครพนม จ.นครพนม

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

Facebook Comments


Social sharing

Related post