Digiqole ad

“มทร.พระนคร” เดินหน้าจัดนัดพบสถานประกอบการบนเมตาเวิร์ส

 “มทร.พระนคร” เดินหน้าจัดนัดพบสถานประกอบการบนเมตาเวิร์ส
Social sharing
Digiqole ad

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ร่วมกับบริษัทไซเจ็น จำกัด จัดโครงการ RMUTP Job Fair หรือนัดพบสถานประกอบการ รูปแบบMetaverse Job Fair โดยมีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า Rmutp Job Fair เป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง “เมตาเวิร์ส” มาพัฒนา เพื่อสร้างแพลทฟอร์มรวบรวมสถานประกอบการแนะแนวทางแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการรับสมัครงาน การเข้าสัมภาษณ์งาน รวมทั้งศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคตผ่านการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในโลกเมตาเวิร์ส โดยในงานมีสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และสถานประกอบการ จำนวน 29 แห่ง มาร่วมออกบูธ พร้อมรับสมัครงาน กว่า 50 ตำแหน่ง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 ทั้ง 9 คณะ


ดร.ณัฐวรพล กล่าวต่อว่า Metaverse Job Fair เป็นอีกขั้นหนึ่งในวิวัฒนาการของสถานศึกษา เพื่อยกระดับสถาบันการศึกษามุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในโลกดิจิทัลที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการเรียนรู้ในโลกจริง โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ในเมตาเวิร์ส ด้วยการล็อกอินเลือกร่าง Avatar เข้าไปในโลกเสมือนจริง สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมการพบปะสังสรรค์กับสถานประกอบการ รับการสัมภาษณ์งานจากฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัทแบบทันที และยังมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน สิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมที่ควรทราบ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน


“มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพด้วยระบบประกันคุณภาพทั้งทางวิชาการ และการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้เข้ากับยุคอุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ฝโดยความคาดหวังของสังคมคือ สร้างคนมีความรู้ระดับสูงที่เรียกว่า Knowledge Workers หรือแรงงานความรู้ที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” ดร.ณัฐวรพลกล่าว

Facebook Comments

Related post