Digiqole ad

“มทร.พระนคร” เดินหน้าจัดนัดพบสถานประกอบการบนเมตาเวิร์ส

 “มทร.พระนคร” เดินหน้าจัดนัดพบสถานประกอบการบนเมตาเวิร์ส
Social sharing

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร ร่วมกับบริษัทไซเจ็น จำกัด จัดโครงการ RMUTP Job Fair หรือนัดพบสถานประกอบการ รูปแบบMetaverse Job Fair โดยมีดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า Rmutp Job Fair เป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง “เมตาเวิร์ส” มาพัฒนา เพื่อสร้างแพลทฟอร์มรวบรวมสถานประกอบการแนะแนวทางแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการรับสมัครงาน การเข้าสัมภาษณ์งาน รวมทั้งศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการในอนาคตผ่านการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในโลกเมตาเวิร์ส โดยในงานมีสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และสถานประกอบการ จำนวน 29 แห่ง มาร่วมออกบูธ พร้อมรับสมัครงาน กว่า 50 ตำแหน่ง ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 4 ทั้ง 9 คณะ


ดร.ณัฐวรพล กล่าวต่อว่า Metaverse Job Fair เป็นอีกขั้นหนึ่งในวิวัฒนาการของสถานศึกษา เพื่อยกระดับสถาบันการศึกษามุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในโลกดิจิทัลที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับการเรียนรู้ในโลกจริง โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสประสบการณ์ในเมตาเวิร์ส ด้วยการล็อกอินเลือกร่าง Avatar เข้าไปในโลกเสมือนจริง สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมการพบปะสังสรรค์กับสถานประกอบการ รับการสัมภาษณ์งานจากฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัทแบบทันที และยังมีการถ่ายทอดความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน สิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมที่ควรทราบ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน


“มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพด้วยระบบประกันคุณภาพทั้งทางวิชาการ และการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ให้เข้ากับยุคอุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ฝโดยความคาดหวังของสังคมคือ สร้างคนมีความรู้ระดับสูงที่เรียกว่า Knowledge Workers หรือแรงงานความรู้ที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการ ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” ดร.ณัฐวรพลกล่าว

Facebook Comments

Related post