Digiqole ad

“มทร.ตะวันออก” จับมือ “เมืองไทย” ติดอาวุธ “ทักษะการพูด” ปั้นนักพีอาร์หนุนตลาด

 “มทร.ตะวันออก” จับมือ “เมืองไทย” ติดอาวุธ “ทักษะการพูด” ปั้นนักพีอาร์หนุนตลาด
Social sharing
Digiqole ad

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเชิงปฎิบัติในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ด้านเทคนิคการพูด การสื่อสาร

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนัทวุธ มุ่งธัญญา รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาองค์กร บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต มาให้ความรู้ กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร ในครั้งนี้

Facebook Comments

Related post