Digiqole ad

“มทบ.23 ลงพื้นที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด มอบปฏิทินเพื่อทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรีย

 “มทบ.23 ลงพื้นที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด มอบปฏิทินเพื่อทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรีย
Social sharing
Digiqole ad

“มทบ.23 ลงพื้นที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด มอบปฏิทินเพื่อทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.66 เวลา 10.30 น.พ.อ. สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รอง ผบ.มทบ.23/รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พร้อม ชป.กร.มทบ.23 ลงพื้นที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่รวบรวมจากกำลังพล มทบ.23 และหน่วยต่างๆได้แก่ พล.ม.3 มทบ.24 มทบ.28 จำนวนทั้งสิ้น 318 ฉบับ มามอบให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด เพื่อใช้จัดทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

พร้อมกันนี้ คุณเตือนจิต มูลอินทร์ ผู้จัดการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ได้พาเยี่ยมชมห้องนวัตกรรมและจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา ทดลองใช้ปฏิทินเก่าในการเขียนอักษรเบรลล์ และเรียนรู้การอ่านอักษรเบรลล์เบื้องต้น ทำให้เห็นว่าปฏิทินเก่ามีคุณค่าต่อนักเรียนผู้พิการทางสายตามาก ใช้ในการฝึกเขียนอักษรเบรลล์ และอาจารย์ได้ใช้ทำสื่อการสอน ต่อจากนั้นได้เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเพื่อส่งต่อความรักความห่วงใยจากกองทัพบกถึงประชาชน ในการนี้ กำลังพล มทบ.23 ได้มอบน้ำดื่ม น้ำผลไม้และขนมแก่น้องๆนักเรียน สร้างความอิ่มเอมใจให้กับทั้งผู้ให้และผู้รับ

 

Facebook Comments

Related post