Digiqole ad

มทบ.15 โดย พัน.มทบ.15 จิตอาสาพัฒนา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”สร้างฝายน้ำ เพื่อประโยชน์กับส่วนรวม

 มทบ.15 โดย พัน.มทบ.15 จิตอาสาพัฒนา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”สร้างฝายน้ำ เพื่อประโยชน์กับส่วนรวม
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.66 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. มทบ.15 โดย พัน.มทบ.15 จัด กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 22 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ครบ 6 รอบ โดยร่วมกิจกรรมจัดทำฝายชลอน้ำ สร้างความสมดุลอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เกิดความยั่งยืนสู่ผืนป่าและนำไปใช้ประโยชน์ได้กับชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จิตอาสา 904 ทหาร และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ณ ป่าชุมชนบ้านหนองเข้ ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Facebook Comments

Related post