Digiqole ad

“มทบ 15 ร่วมส่งมอบบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ !!

 “มทบ 15 ร่วมส่งมอบบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ !!
Social sharing
Digiqole ad

“มทบ 15 ร่วมส่งมอบบ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ !!

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.66 พล.ต.ประยุกต์ อุ่นอบ ผบ.มทบ. 15 มอบหมายใหั พ.ท.สุรเดช ปานช้าง นายทหารฝ่ายยุทธโยธา มทบ.15 พร้อมด้วย ชุดช่าง ฝยย.มทบ.15 ร่วมพิธีมอบบ้าน ให้กับนายเสมอ ใจเที่ยง บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 4 ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ตาม”โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ประจำปี พ.ศ.2566”

ทั้งนี้ มทบ.15 ให้การสนับสนุนชุดช่างในการดำเนินการสร้างบ้าน ซึ่งงบประมาณจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธุ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานการส่งมอบ

Facebook Comments

Related post