Digiqole ad

มทบ.15 ร่วมกับ กอ.รมน.จ.เพชรบุรี จัดพิธีเปิด โครงการอบรมเยาวชน “เด็กดีของพระราชา”

 มทบ.15 ร่วมกับ กอ.รมน.จ.เพชรบุรี จัดพิธีเปิด โครงการอบรมเยาวชน “เด็กดีของพระราชา”
Social sharing
Digiqole ad

มณฑลทหารบกที่ 15 (มทบ.15)และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี (กอ.รมน.จ.เพชรบุรี ) พร้อมด้วย นางสาวศิริญา เดชะคำภู ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยาและคณะครู ร่วมจัดโครงการอบรมเยาวชน “เด็กดีของพระราชา”

โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ.มทบ.15/ผอ.ศอ.ศอส. พระราชทาน มทบ.15 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน จังหวัด เพชรบุรี นายประจินต์ เสียงเพราะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายวรากรณ์ นาถมทอง ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เพชรบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

การอบรมครั้งนี้ มีเยาวชนเข้ารับการอบรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , 5 และ 6 จำนวนทั้งสิ้น 360 คน โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์อำนวยการ ศูนย์จิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 15 ชมรมพัฒนาสังคมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เยาวชน เห็นความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ พัฒนาพฤติกรรมเชิงบวกของเยาวชน ให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และเพื่อแนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีแรงบันดาลใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา มีอาชีพที่มุ่งหวังเพื่อการวางแผนเตรียมความพร้อมอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิผลสูงสุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -17 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

 

Facebook Comments

Related post