Digiqole ad

“มทบ.15 จัดกิจกรรม”ตักบาตรชายหาดจอมพล ครั้งที่ 11 “สะพานบุญ…ส่งต่อน้ำใจ…แก่ผู้ด้อยโอกาส !!

 “มทบ.15 จัดกิจกรรม”ตักบาตรชายหาดจอมพล ครั้งที่ 11 “สะพานบุญ…ส่งต่อน้ำใจ…แก่ผู้ด้อยโอกาส !!
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30 น.พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ. มทบ.15 มอบหมายให้ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผบ.มทบ.15/รอง ผอ. รมน.จังหวัดเพชรบุรี/ผจก.พฟผ.ทบ.หาดเจ้าสำราญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสำราญพร้อมด้วยประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งริมชายหาด พร้อมรับแสงแรกของวัน ณ หาดจอมพล ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

โดยพระอาจารย์ศุภชัย ธิวากาโรเจ้าอาวาส วัดเสาธงเรียง ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี พร้อมพระสงฆ์รวม 3 รูปร่วมอนุโมทนาบุญมอบสิ่งของที่ได้จากการรับบิณฑบาตร ให้จัดเป็นถุงยังชีพ นำไปมอบให้กับ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ คนไข้ติดเตียงและเด็กนักเรียนยากจนถึงบ้านหรือมอบให้โรงเรียนไปจัดโครงการอาหารกลางวันต่อไป

#ตักบาตรชายหาดจอมพล

Facebook Comments


Social sharing

Related post