Digiqole ad

มติ 311 เสียง ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระ 1

 มติ 311 เสียง ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระ 1
Social sharing
Digiqole ad
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 มีมติ 311 เสียง ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระ 1
รัฐบาล คณะรัฐมนตรี และ สส.พรรคเพื่อไทยทุกคน มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาประชาชน แก้วิกฤตประเทศ นำความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่มั่นคงมาสู่พี่น้องประชาชน
Facebook Comments

Related post