Digiqole ad

มติ ครม. หยุดเพิ่ม 31 ก.ค.66 รวม 6 วันติดกัน กระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยว

 มติ ครม. หยุดเพิ่ม 31 ก.ค.66 รวม 6 วันติดกัน กระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยว
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ (25 ก.ค.2566) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกำหนดให้วันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2566 กรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้น เป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี ทำให้มีวันหยุดราชการยาวต่อเนื่องตั้งแต่ 28 ก.ค. – 2 ส.ค.2566 ทั้งสิ้น 6 วัน

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตีและ รมว.กลาโหม ยังเห็นชอบให้งดการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ ในสัปดาห์หน้าด้วย

สำหรับภาพรวมวันหยุดราชการ เนื่องจากช่วงปลายเดือนกรกฎาคม – ต้นเดือนสิงหาคม 2566 นี้ จะมีวันหยุดราชการหลายวัน และเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการเดินทางและส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว จึงกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2566 อีก 1 วัน คือวันจันทร์ที่ 31 ก.ค.2566 นี้ ทำให้ปี 2566 นี้จะมีวันหยุดราชการรวมทั้งสิ้น 20 วัน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ชี้แจงถึงการประกาศวันหยุดราชการพิเศษในครั้งนี้ว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการวันหยุดพิเศษจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีล่วงหน้าและประกาศให้ประชาชนรับทราบเพื่อการเตรียมตัว ซึ่งได้มีการดำเนินการถึงเดือน มิ.ย.2566 แล้ว

ทั้งนี้ เดิมคาดว่า รัฐบาลใหม่จะเป็นผู้พิจารณาวันหยุดพิเศษช่วงครึ่งปีหลัง นั่นรวมถึง วันที่ 31 ก.ค. แต่ด้วยยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ทำให้รัฐบาลรักษาการต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในครั้งนี้

Facebook Comments

Related post