Digiqole ad

มติเอกฉันท์ตั้งรองบิ๊กเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์

 มติเอกฉันท์ตั้งรองบิ๊กเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมศิลป์ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวาระสำคัญในการแต่งตั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในที่ปรชุมได้มีการออกเสียงลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ ให้นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการรับไม้ต่อจาก นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์)

Facebook Comments

Related post