Digiqole ad

มจร.วัดไร่ขิง จัดงานวิ่งระดมทุมโชว์เหรียญพระเครื่องดัง พร้อมช่วยนักเรียนยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง

 มจร.วัดไร่ขิง จัดงานวิ่งระดมทุมโชว์เหรียญพระเครื่องดัง พร้อมช่วยนักเรียนยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง
Social sharing
Digiqole ad

พระมหาบุญเลิศ อินทฺปญโญ,ศ.ดร.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร.วัดไร่ขิง มีนโยบายในการพัฒนาจิตใจและสังคม เริ่มต้นดี ปี 2567 ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาหันมาใส่ใจสุขภาพไปพร้อมกับการทำบุญ ด้วยการจัดโครงการวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน“วิ่งการกุศล RUN FOR MCURK” ครั้งที่ 1

จัดขึ้นในวันที่ 28 ม.ค.2567 นี้ ณ เกาะลัดอีแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อระดมทุนอย่างเป็นทางการ นับว่าครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ของ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากไร้ และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตามหมู่บ้านรักษาศีล 5 และเพื่อสมทบทุนการศึกษา แด่พระภิกษุ สามเณร นิสิตนักศึกษา

สำหรับประเภทการแข่งขันประกอบด้วย Fun Run(เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม.) (วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม.) (วิ่ง มินิมาราธอน 10 กม.) และ VIP (เดิน-วิ่งได้ทุกระยะ) ในวันที่ 28 มกราคมนี้ ณ เกาะลัดอีแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมทำบุญในครั้งนี้ได้เพียงแค่ สแกนคิว อาโคว์ นอกจากจะได้ร่วมบุญ ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังได้สุขภาพดีสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสนใจสมัครที่…https://forms.gle/HBUt9rpcsk2znha99

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 091-052-2487, 099-454-6504

 

Facebook Comments

Related post