Digiqole ad

มจพ. ร่วม ม.เบรเมอร์ฮาเว่น  แถลงข่าวหลักสูตร 3+1 พร้อมเปิดตัวหลักสูตร 2 ปริญญาใหม่ “การจัดการการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ” เรียนจบรับปริญญา 2 มหาวิทยาลัย

 มจพ. ร่วม ม.เบรเมอร์ฮาเว่น  แถลงข่าวหลักสูตร 3+1 พร้อมเปิดตัวหลักสูตร 2 ปริญญาใหม่ “การจัดการการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ” เรียนจบรับปริญญา 2 มหาวิทยาลัย
Social sharing
Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์          ศรียรรยงค์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ศาสตราจารย์ ดร.แกร์ฮาร์ด เฟลด์มายเยอร์ (Prof. Dr. Gerhard Feldmeier) คณบดีคณะการจัดการและระบบสารสนเทศ (Dean of Faculty of Management and Information Systems)  ศาสตราจารย์ ดร.เบียร์กิต วอค-วันเนอวิซ (Prof. Dr. Birgit Vock-Wannewitz) จาก มหาวิทยาลัยเบรเมอร์ฮาเว่น (Hochschule Bremerhaven, University of Applied Sciences) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกันแถลงข่าวความสำเร็จโครงการหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ “3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน” ในโอกาสครบรอบ 5 ปี และเปิดตัวความร่วมมือปริญญา 3+1 หลักสูตรที่ 2 คือ “สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ (Cruise Tourism Management)” ซึ่งจะผสานจุดแข็งของหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ของวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เข้ากับจุดแข็งของหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวเรือสำราญของมหาวิทยาลัยเบรเมอร์ฮาเว่น ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ มหาวิทยาลัยเบรเมอร์ฮาเว่นอยู่ในเมืองท่าสำคัญของเยอรมนี มีท่าเทียบเรือสำราญเก่าแก่เกือบ 200 ปี การขยายความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เป็นความสำเร็จของการดำเนินโครงการหลักสูตร 3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน ในเฟสแรก ที่มีบัณฑิตประเทศไทยและประเทศเยอรมัน สำเร็จการศึกษามาแล้ว 3 รุ่น ในหลักสูตรที่เป็นการจับคู่ “หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (International Trade and Business Logistics)” ของวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. กับ “หลักสูตร Betriebswirtschaftslehre (Business Administration)” ของมหาวิทยาลัยเบรเมอร์ฮาเว่น โดยกำลังอยู่ในช่วงของการคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 เป็นรุ่นที่ 5 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

แม้การท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญจะยังไม่เป็นที่คุ้นเคยสำหรับชาวไทย แต่ในระดับสากลแล้วจัดเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก ทั้งยังเป็นการรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนวิทยาการหลากแขนงในการบริหารและดำเนินกิจการ สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไม่เพียงเฉพาะต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ยังรวมไปถึงธุรกิจสนับสนุนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การจัดหาเสบียงและเชื้อเพลิง การให้บริการด้านท่าเรือและการส่งต่อนักท่องเที่ยว บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการฯ นี้  นับว่าเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ ประสบการณ์ และความวิสัยทัศน์ ปฏิบัติได้จริง ซึ่งสามารถต่อยอดให้กับเศรษฐกิจระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ

ในการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตร 3+1 สองปริญญา ไทย-เยอรมัน ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษทำให้นักศึกษาทักษะการสื่อสารพร้อมต่อการทำงานในระดับสากล อีกทั้งทั้งสองสถาบันยังได้ส่งเสริมการเรียนภาษาที่ 3 คือ ภาษาไทยแก่นักศึกษาชาวเยอรมัน และภาษาเยอรมันแก่นักศึกษาไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมและความหลากหลาย อาทิ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการทัศนศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจากทั้งสองสถาบันมีความพร้อมเป็นพลเมืองสากลนอกเหนือจากความรู้ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลจากการเรียนและใช้ชีวิตในต่างแดน เน้นหลักการผสมผสานองค์ความรู้ และส่งเสริมให้นักศึกษาของทั้งสองประเทศได้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง             สมดังปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ “วิชาการดีเด่น จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (Academic Excellence with Hands-on Experience) ซึ่งสืบทอดมาตลอด 64 ปี ด้วยรากฐาน “ไทย-เยอรมัน”

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 2811 หรือ 2812  มือถือ:  +66 069 27424458 Email: admission@ic.kmutnb.ac.th Facebook: International College KMUTNB,

Line ID: ickmutnb,

Facebook Comments

Related post