Digiqole ad

มจพ. รับมอบแมสก์ เจลล้างมือสู้ภัยโควิด-19 จาก บ.สยามแอดวานซ์ เทคโนโลยี รีเลชั่นชิป จำกัด

 มจพ. รับมอบแมสก์ เจลล้างมือสู้ภัยโควิด-19 จาก บ.สยามแอดวานซ์ เทคโนโลยี รีเลชั่นชิป จำกัด
Social sharing
Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป  รองศาสตราจารย์ ดร.เพชร  เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล วิวัชรโกเศศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา ไพโรจน์อมรชัย  คุณมนัส  ศรีวานิชภูมิ กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณกริชติน ศิริตันตราภรณ์  กรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และ รศ.ดร.อนุชา หิรัญวัฒน์ กรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ร่วมกันรับมอบหน้ากากอนามัย ชนิด N95 Surgical mask จำนวน 100,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด 236ml จำนวน 3,060 ขวด จากคุณประธานวงศ์ พรประภา ประธานกรรมการบริษัท สยาม แอดวานซ์ เทคโนโลยี รีเลชั่นชิป จำกัด พร้อมด้วย คุณดิฐวัฒน์  ณรงค์รักเดช กรรมการ บริษัท สยาม แอดวานซ์ เทคโนโลยี รีเลชั่นชิป จำกัด และคุณชาวิช       จิราดลธรกฤต ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน การส่งมอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Working Together ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ช่วยเหลือสังคม มีจุดมุ่งหมายในการมอบสิ่งดีๆ ให้กับคนไทย เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 มจพ.

 

นอกจากนี้ ตัวแทนกลุ่มสยามกลการ และทางบริษัท BYD Auto Industry จำกัด ยังได้นำนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% มาร่วมแสดงศักยภาพ และให้มหาวิทยาลัยได้ศึกษาดูงาน ประกอบด้วย รถบัสไฟฟ้า รถมินิแวนไฟฟ้า รุ่น M3 และรถโดยสารส่วนบุคคล รุ่น E Six ที่ทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า 100% อีกด้วย

Facebook Comments

Related post