Digiqole ad

มจพ. มอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ให้แก่ กระทรวง อว. เพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญแก้สถานการณ์โควิด-19

 มจพ. มอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ให้แก่ กระทรวง อว. เพื่อเป็นตัวช่วยสำคัญแก้สถานการณ์โควิด-19
Social sharing
Digiqole ad

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) นำโดย    อาจารย์ ดร.รักนรินทร์  แสนราช รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป รศ.ดร.สิทธิโชค  สุนทรโอภาส ประธานคณาจารย์และพนักงาน ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย และนักศึกษาทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบนวัตกรรม “หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC” และ “หุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย” เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ   โควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆ ให้แก่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง และคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ร่วมในพิธีรับมอบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทด้านงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)    มาอย่างต่อเนื่อง โดย“หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC” เป็นผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ความสามารถของหุ่นยนต์ในการนำพาหลอด UVC ฆ่าเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ รวมทั้งโควิด-19 ควบคุมด้วยระบบสัญญาณคลื่นวิทยุแบบไร้สาย โดยใช้การบังคับผ่านชุดรีโมทคอนโทรลที่ทางทีมวิจัยออกแบบและพัฒนาวงจร     ขึ้นเอง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีในระดับกลางได้ การบำรุงรักษาก็ไม่ยุ่งยาก เหมาะกับการใช้งานในภาคสนามและในตัวอาคาร สำหรับ “หุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอย” มีคุณสมบัติในการสร้าง    ไอพ่นละอองฝอยฉีดน้ำยาต่อเนื่องได้เป็นเวลากว่า 2 ชั่วโมง สามารถพยุงตัวในอากาศได้นาน ละอองฝอยน้ำยาสามารถเคลื่อนที่ไปไกลประมาณ 5-7 เมตร หุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัวนี้ เป็นผลงานอันภาคภูมิใจของ มจพ. ที่ได้ส่งต่อไปช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 มาแล้วหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานรัฐต่างๆ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ อว. พารอด โครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้การนำของกระทรวง อว. และพร้อมร่วมกันฝ่าวิกฤติจากการ       แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อให้สังคมและประเทศชาติกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว และขอเป็นส่วนหนึ่ง   ในการส่งกำลังใจให้ทุกๆ หน่วยงานและขอให้ทุกคนปลอดภัยก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

Facebook Comments

Related post