Digiqole ad

มจพ. ปลื้ม! นักศึกษาทีมหุ่นยนต์คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ. 2563

 มจพ. ปลื้ม! นักศึกษาทีมหุ่นยนต์คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ. 2563
Social sharing
Digiqole ad

นายณัฐภัทร  บรรลังก์  นายเชาวริน พงษ์จีน  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  นายภูริกรณ์ ทองย้อย ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และนายธนวัต รสขจร ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษาจากทีมหุ่นยนต์ RoboAC TEAM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ. 2563 Creating and Controlling Automatic Robot Competition 2020 (CARC 2020) ในหัวข้อ “หุ่นยนต์ AGV เพื่อการเกษตรอัตโนมัติ”  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ  หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

การแข่งขันสร้างและควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถและพัฒนาทักษะขั้นสูง โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบหุ่นยนต์ที่มีขนาดจำกัด ออกแบบระบบขับเคลื่อนให้สามารถเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งกำหนดอย่างแม่นยำ ออกแบบกลไกเครื่องกลให้สามารถหยิบจับวัตถุทรงกลม สามารถที่จะจัดเก็บวัตถุในตัวหุ่นยนต์ได้ ออกแบบวงจรไฟฟ้าและเซ็นเซอร์เพื่อกำหนดระยะเข้าใกล้ กำหนดการนับรอบการหมุนของล้อ และออกแบบเขียนโปรแกรมทักษะขึ้นสูงในการใช้กล้องประมวลผลภาพ แยกสี กำหนดตำแหน่ง

และประมวลผลการตัดสินใจทำภาระกิจด้วยระบบ AI ทีมีความฉลาดรู้เพื่อให้ทำภาระกิจที่สมบูรณ์และทำคะแนนได้ดีที่สุด ถือเป็นเกมส์การแข่งขันที่สนุกและท้าทายความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมอย่างมาก โปรแกรมที่ใช่เป็นโปรแกรม LABVIEW นิยมใช้ในอุตสาหกรรม ประโยชน์ที่ได้จากการแข่งขัน ทำให้นักศึกษามีโอกาสที่จะเรียนรู้โปรแกรม การวางแผนโปรแกรม และพัฒนาต่อยอดเป็นทักษะความชำนาญนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วังฉาย ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ในฐานะที่ปรึกษาทีม RoboAC เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้มีแนวนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนเข้มข้น และฝึกปฏิบัติอย่างจริงจัง ผ่านการทำโครงงานในอุตสาหกรรม และผ่านการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ เพื่อฝึกให้รู้จักการแก้ไขปัญหา การทำงานเป็นทีม และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการศาสตร์ทางด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ได้บุคลากรที่สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ต้องขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมในสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

Facebook Comments

Related post