Digiqole ad

มจพ. ปลื้มขึ้นแท่น TOP10 ม.ไทย จากการจัดอันดับ ม.ชั้นนำโลก THE World University Rankings 2022

 มจพ. ปลื้มขึ้นแท่น TOP10 ม.ไทย จากการจัดอันดับ ม.ชั้นนำโลก THE World University Rankings 2022
Social sharing
Digiqole ad

Times Higher Education World University Rankings 2022 (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30, การวิจัย (Research) ร้อยละ 30, การอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ร้อยละ 30, รายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 2.5 และความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5

ผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขึ้นแท่นติด TOP10 ของประเทศไทย อยู่ในอันดับโลก 1201+ ด้วยคะแนนร้อยละ 17.44 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 2,100 แห่ง ตัวชี้วัดที่ทำได้ดีและเด่นชัดที่สุดคือ ด้านการอ้างอิงงานวิจัย (Citations) ซึ่งจัดเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ สูงขึ้นจากปีก่อนที่เป็นอันดับที่ 9 บ่งบอกถึงการที่มหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอขอบคุณนักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมมือกันพัฒนา มจพ. รอบด้านให้เป็นที่ประจักษ์ ดังวิสัยทัศน์ของการเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

 

ดูข้อมูลจัดอันดับเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3yJKMU8

#KMUTNB #worldranking #THERanking2022 #TopUniversityinThailand

Facebook Comments

Related post