Digiqole ad

มจพ. ติดโผ TOP10 ม.ไทย (2 ปีซ้อน) ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย QS Asia University Rankings 2022

 มจพ. ติดโผ TOP10 ม.ไทย (2 ปีซ้อน) ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย QS Asia University Rankings 2022
Social sharing
Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า  ในปี ค.ศ. 2022  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ TOP10 ของประเทศไทย และอันดับที่ 351-400 ของเอเชีย จากการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย ประจำปี 2022 หรือ QS Asia University Rankings 2022 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

การจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2022 นี้ มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับทั่วเอเชีย รวม 687 มหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ตามด้วยอินเดีย และญี่ปุ่นตามลำดับ และจากประเทศไทย รวม 23 มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีเกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัดหลัก 11 ด้าน ประกอบด้วย

 • ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30%)
 • การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน (20%)
 • สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (10%)
 • เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (10%)
 • การอ้างอิงบทความวิจัย (10%)
 • จำนวนบทความวิจัยต่ออาจารย์ (5%)
 • จำนวนบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (5%)
 • จำนวนนักศึกษาต่างชาติ (2.5%)
 • จำนวนอาจารย์ต่างชาติ (2.5%)
 • จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาเข้า (2.5%)
 • จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนขาออก (2.5%)

มจพ. ได้รับการจัดอันดับใน TOP 10 ของไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านงานวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ สำนักวิจัยฯ ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ที่ร่วมมือกันสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติครั้งนี้

ดูผลการจัดอันดับ QS Asia University Rankings 2022 ได้ที่

https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2022

Facebook Comments

Related post